۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

کنترل استرس

سلامت و درمان مجله ایران دخت

تأثیر استرس بر سلامت زنان و روش های کنترل آن

تأثیر استرس بر سلامت زنان استرس واکنشی است که در اثر تغییر در شرایط ایجاد می شود. استرس در زمان کوتاه مدت، می تواند کمک کننده باشد،  شما را نسبت به شرایط هوشیارتر کند و به شما انرژی دهد تا کارها را با دقت و سرعت بالاتری انجام دهید. اما