۵ تیر ۱۴۰۳

کنترل اضافه وزن

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

اضافه وزن در بارداری و راه های جلوگیری از آن

صدیقه مخلوق پور
اضافه وزن در بارداری اضافه وزن در بارداری احتمال بروز برخی از بیماری ها مانند دیابت حاملگی را افزایش می دهد. وزن شما قبل از بارداری قبل از باردار شدن ، می توانید در صورت اضافه وزن از ماشین حساب وزن بدن (از شاخص توده بدنی  BMI) استفاده کنید. این