۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  •  کوتاه کردن پیشانی

 کوتاه کردن پیشانی

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

عوارض کوتاه کردن پیشانی

هادی گراوندی
عوارض کوتاه کردن پیشانی ٬ جراحی کوتاه کردن پیشانی ٬ جراحی کوتاه کردن پیشانی ٬ کوتاه کردن پیشانی ٬ عمل جراحی پلاستیک پیشانی ، عوارض کوتاه کردن پیشانی ٬ جراحی کوتاه کردن پیشانی ٬ کوتاه کردن پیشانی ٬ عمل جراحی پلاستیک پیشانی   عوارض کوتاه کردن پیشانی: باقی ماندن جای زخم اولین عارضه این جراحی است. خط