۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کیست

سلامت و درمان مجله ایران دخت

علائم و علل درد زیر بغل

صدیقه مخلوق پور
علائم و علل درد زیر بغل درد زیر بغل به طور کلی می تواند از عوامل بسیاری ناشی شود ، مناطق زیر بغل شامل غدد لنفاوی است که می تواند ملتهب و عفونی شوند، که در این صورت درد در سمت چپ زیر بغل حس می شود و یا آسیب