۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کیف های یک طرفه

پوشاک و مد مجله ایران دخت

با هر موقعیت چه مدل کیف مناسبی بی اندازیم ؟

صدیقه مخلوق پور
با هر موقعیت چه مدل کیف مناسبی بی اندازیم ؟ آیا می دانستید حدود ۲۵ نوع کیف مختلف برای موقعیت های گوناگون طراحی شده است؟ بارها مشاهده شده است که خانم ها با کیف رودوشی به کافه یا با کیف اداری به باشگاه ورزشی رفته اند. حتی زنانی هستند که