۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

گره کراوات فارسی

پوشاک و مد مجله ایران دخت

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

هادی گراوندی
گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا برای آقایان ،کت و شلوار و کراوات جزو پوششی  است که حتماً باید گره زدن  آن را بدانید .چون در  عروسی ها و مراسمات رسمی  و … باید کت وشلوار بپوشید و