۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  •  یویکتور امانوئل اول

 یویکتور امانوئل اول

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب مسالک المحسنین

هادی گراوندی
کتاب مسالک المحسنین ، عبدالرحیم طالبوف ، ناپلئون بناپارت ، معرفی کتاب خوب  ، گاریبالدی و یویکتور امانوئل اول ، معرفی کتاب خوب    کتاب مسالک المحسنین:  مسالک المحسنین داستانی است تمثیلی از سفر تحقیقی هیئتی به ریاست راوی داستان، به نام محسن، با دو مهندس به نام‌ های مصطفی