۱۳ اسفند ۱۴۰۲

BETAMETAZON-N

سلامت و درمان مجله ایران دخت

بتامتازون- اِن ( BETAMETAZON-N )

هادی گراوندی
بتامتازون- اِن ( BETAMETAZON-N ) نام فارسی : بتامتازون- اِن داروها نام انگلیسی : BETAMETAZON-N  نام تجاری : Betnesol-N  داروها طبقه بندی درمانی  : ضد التهاب    طبقه بندی دارویی :  کورتون    شکل دارویی : کرم ، پماد ، قطره چشمی  داروها مصرف در حاملگی :  این گروه شامل داروهایی