۲۸ فروردین ۱۴۰۳

bleomycin sulfate

سلامت و درمان مجله ایران دخت

بلئومایسین ( Bleomycin Sulfate )

هادی گراوندی
  نام فارسی : بلئومایسین نام انگلیسی : Bleomycin Sulfate نام تجاری : Blenoxane  طبقه بندی دارویی : آنتی بیوتیک  طبقه بندی درمانی  : ضد سرطان  شکل دارویی : آمپول ۱۵ واحدی  مکانیسم اثر : هر چند مکانیسم دقیق بلئومایسن شناخته شده نیست ، تحقیقات انجام شده نشان می دهند فعالیت اصلی