۲۵ فروردین ۱۴۰۳

buprenorphine چیست

سلامت و درمان مجله ایران دخت

بوپرنورفین ( Buprenorphine )

هادی گراوندی
بوپرنورفین ( Buprenorphine ) نام فارسی : بوپرنورفین نام انگلیسی : Buprenorphine نام تجاری : Buprenex طبقه بندی دارویی : اگونیست و انتا گونیست مخّدر  طبقه بندی درمانی  : ضد درد ( مخّدر )  شکل دارویی : آمپول و قرص  مکانیسم اثر : بوپرنورفین یک ضد درد مخّدر نیمه سنتزی