۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

RZA

فیلم خوب ببینیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فیلم هیچ کس Nobody

هادی گراوندی
Nobody (2021) ٬ ایلیا نایشولر Ilya Naishuller ٬ هیچ کس (Nobody)  ٬ Aleksey Serebryakov ٬ Bob Odenkirk ٬ Christopher Lloyd ٬ Connie Nielsen ٬ RZA ٬ فیلم هیچ کس Nobody ، ایلیا نایشولر Ilya Naishuller ،    Nobody (۲۰۲۱): خلاصه داستان : یک نظاره گر که برای کمک به زنی که
فیلم خوب ببینیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فیلم عمارت آجری Brick Mansions

هادی گراوندی
فیلم عمارت آجری Brick Mansions ٬ فیلم عمارت آجری ٬ فیلم Brick Mansions ٬ Camille Delamarre ٬ Paul Walker ٬ David Belle ٬ RZA فیلم عمارت آجری   خلاصه داستان: یک پلیس مخفی دیترویت به نام دیمییِن پل واکر، وظیفه دارد با همکاری یک مجرم سابقه دار به “عمارت های