۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد

حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد

حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد ، کتاب حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد ، آشنایی با کتاب حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد ، کتاب حرفهایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد ، کتاب حرفهایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   ، ایراندخت  ، ایراندخت  ، ایراندخت 

کتاب حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد:

درس اقتصاد با ادیپ، دکتر فاستوس فرانکشتاین، ماتتریکس و دیگران .درس های اقتصادی وارو فاکیس با ارجاع های فراوانی که به آثار ادبی می دهد، متفاوت است با تمام آنچه از دیگر اقتصاددان ها شنیده ایم.

او می گوید:

« آن ها که خوب دربارۀ اقتصاد می نویسند بهترین ایده ها شان را از هنرمندان، رمان نویسان و دانشمندان می گیرند.» 

آنچه یانیس واروفاکیس برای دخترش، سنیا، دربارهٔ اقتصاد می ‌گوید، با همهٔ آنچه دربارهٔ اقتصاد شنیده و خوانده ‌ایم تفاوت دارد. صدای نویسنده ‌ای خاص از کلام او، حتی در متن ترجمه‌ شده، به گوش می‌ رسد؛ صدایی که بیشتر از نویسندگان و فیلسوفان شنیده‌ ایم و عادت داریم بشنویم. و این موضوع، گذشته از محتوای متفاوت این کتاب، به زبان سادهٔ او در توضیح مسائل بر می گردد.

در این حد که او از به‌ کاربردن اصطلاح رایجی چون سرمایه، به ‌علت بار خاصی که پیدا کرده، می ‌پرهیزد. همچنین ارجاع ‌هایی که او به رمان و سینما می‌ دهد و عمق خاصی که این ارجاع‌ ها در کلام او و در ایضاح بحث اقتصادی ‌اش پیدا می ‌کند جالب است.

  • یانیس واروفاکیس
  • برگردان: فرهاد اکبرزاده 
  • نشر بان، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان : ۱۱۰۰
  • ۱۷۶ صفحه

 

برای دیدن: رمان

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیمکلیک کنید. رمان

ایران دخت

نوشته های مرتبط

فیلم تام کلنسی بدون پشیمانی Tom Clancy’s Without Remorse 2021

هادی گراوندی

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آجی دیوگان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

17 − 15 =