۸ خرداد ۱۴۰۳
آموزش تئوری موسیقی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

کلید سل:  نت

 کلید در موسیقی نشانه ای است که در سمت چپ حامل قرار می گیرد و موقعیت نت ها را روی حامل معین می کند. کلید سل  معمول ترین کلید موسیقی است درس های ما  با استفاده از آن نوشته شده و نشان دهنده آن است که نت روی خط دوم حامل سل نام دارد.  بنابراین بقیه نت ها را می توان به ترتیب زیر شناسایی کرد:

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

 حال باید نام نت ها را بر روی حامل سل کنید. بهترین روش برای حفظ کردن نام نت ها، توجه به موقعیت تصویری آنها روی حامل است، به طوری که بتوانید با دیدن هر نوع به سرعت و بدون محاسبه این که رو یا زیر خط چندم قرار دارد، نام آن را به یاد آورید. برای این منظور، هر بار دو یا سه  نت مختلف را به طور تصادفی انتخاب کنید و نام آنها را به خاطر بسپارید. برای نمونه هر روز می توانید با صرف کمی وقت، نت های یکی از خانه‌های حامل زیر را که به طور تصادفی انتخاب شده اند، حفظ کنید:

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

خط های تکمیلی:

یازده نتی که می توانیم رو بین خط های حامل نمایش دهیم، کمتر از پهنه صوتی سازها و خوانندگان مختلف است. برای وسعت بخشیدن به پهنه صوتی حامل، از خط های تکمیلی استفاده می شود. خط های تکمیلی در واقع نماینده خطوط کاملی همانند پنج خط اصلی حامل هستند ،که در بالا یا پایین حامل همواره  به صورت نامرئی وجود دارند و برای جلوگیری از دشوار شدن نت خوانی، تنها در هنگام نیاز به صورت خط افقی کوتاه می شوند. به عبارت دیگر، پنج خطی که در حامل همیشه به صورت کامل نمایش داده می شوند،پنج  خط منتخب از میان خط های بی شمار حامل هستند.

 

 

برای مثال، هرگاه لازم باشد نت دو را که یک درجه از ناسره ر (واقع در زیر خط اول ) بم تر است نمایش دهیم، از خط تکمیلی به صورت زیر استفاده می کنیم:

 به همین ترتیب می توان نت های پایین تراز پهنه صوتی طبیعی حامل را به روش زیر نمایش داد:

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

 در صورت نیاز می توان از خط های تکمیلی در بالای حامل استفاده نمود. (در اینجا تنها به نت هایی اشاره شده که در سازهای موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد.)

 

 اکنون می توانید این یازده نت  جدید را نیز مطابق روش قبل حفظ کنید. در هر یک از خانه‌های حامل زیر، تعدادی از این نت های جدید به طور تصادفی قرار گرفته اند. هر روز نت های یکی از خانه ها را حفظ نمایید.

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

 برای پی بردن به تفاوت میان نت های همنام در مجموعه فوق، لازم است با اصطلاح مهمی به نام اکتاو آشنا شویم.

 

 فاصله اکتاو (هنگام):

 اگر از هر یک از نت های فوق آغاز کنیم و نتها را به طور متوالی بشماریم، در نت هشتم به نت هم نام آن می رسیم.

در زبان یونانی واژه اکتاو به معنی هشتم است.  به همین دلیل ، به فاصله دو نت

همنام اکتاو می گویند.

به طور مثال ، در اصطلاح موسیقی می گویند:

نت دوم یک اکتاو بالاتر (زیرتر) یا پایین تر (بم تر) از نت اول است.

 از نظر علم فیزیک اگر بسامد نتی دو برابر شود، صدای آن یک اکتاو زیرتر می شود،

یعنی نت به دست آمده همنام نت اول خواهد بود.

 از تعریف فوق می توان چنین نتیجه گرفت که هر گاه بسامد نتی نصف شود، نت جدید

یک اکتاو بم تر و هم نام نت اولی است.

به دلایل فیزیکی میان صدای دونت که نسبت بسامد آنها ۲ یا ۲/۱ باشد، شباهت بسیاری وجود دارد.

به همین دلیل نیز چنین نت هایی در موسیقی همنام هستند. 

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید. 

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم تئوری موسیقی

 

نوشته های مرتبط

آلبوم کاروان صبا

هادی گراوندی

هنر اروپای بعد از رنسانس

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب گفت و گویی دربارهٔ متافیزیک زمان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

14 + 16 =