۹ آذر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب بازگشت

آشنایی با کتاب بازگشت ، گلی ترقی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایراندخت

آشنایی با کتاب بازگشت ، آشنایی با کتاب بازگشت ، کتاب بازگشت ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، گلی ترقی ، ایراندخت  ، 

کتاب بازگشت:  ایراندخت

آشنایی با کتاب بازگشت ، گلی ترقی از سال ۱۳۴۵ با چاپ داستان کوتاه در مجله‌ی اندیشه و هنر پا به عرصه‌ی داستان‌ نویسی گذاشت. سال ۱۳۴۸، من هم چگوارا هستم را چاپ کرد. خواب زمستانی (۱۳۵۴)، خاطرات پراکنده (۱۳۷۳)، جایی دیگر (۱۳۷۹) و دو دنیا (۱۳۸۱) از آثار این نویسنده‌ی پر خواننده و مطرح است.  ایراندخت 

بازگشت به گذشته در خط زمان و بازگشت به درون خود در امتداد عواطف ، واکندن سنگ ها با خود و کنار آمدن با واقعیت های زندگی ، مضمون بازگشت ، رمان جدید گل ترقی، است.

شخصیت اصلی رمان جدید گلی ترقی زنی میانسال است که بعد از بیست و دو سال زندگی در پاریس و دوری از دیار، میان دو راهی ماندن در پاریس یا بازگشت به ایران در تردید است.

در بعضی از داستان‌ ها یکی از عناصر داستانی بر کلیت قصه‌گویی می‌ چربد، مثل عطر یک ادویه که در غذا طعم غالب می‌ شود. اما در داستان ‌های ترقی ترکیب به اندازه عناصرِ متعدد در جهت قدرتِ کلیت قصه‌گویی به کار رفته و زبان روان و شیرین گلی ترقی لذت خواندن این داستان‌ را دوچندان کرده است. با این همه آثار تکرار ناپذیر گلی ترقی، حتی برای خودِ او، مجموعه داستان‌ های اول اوست.   ایراندخت

اگر چه دیگر نمی تواند در پاریس بماند، اما از بازگشت به وطن هم هراس دارد :

« یاد بازار تجریش افتاد، بازار بهجت آباد، بازار سرچشمه. شاید این بازارها دیگر وجود نداشتند. شاید شهری هم که او، با عشق و سماجت، در خیالش حفظ کرده بود، واقعیت نداشت. خوابی بود در گذشته. مثل امیر رضا.» (ص۳۵)   ایراندخت

  •  بازگشت 
  • گلی ترقی
  • انتشارات نیلوفر، چاپ اول و دوم ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۳۳۰۰
  • ۱۶۰ صفحه

 

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید.   ایراندختایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب شناسی مطالعات مانوی

هادی گراوندی

کتاب قلندر و قلعه

هادی گراوندی

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

2 × پنج =