۱۰ بهمن ۱۴۰۱
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ 

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن  ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ 

 

اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی:

آیا واقعاً کسی هست که تا امروز پایش را به مراکز درمانی گذاشته باشد و سیطرهٔ  قدرت پزشک و اقتدار پزشکی را به نحوی از انحاء درک نکرده باشد؟ به محض اینکه وارد مراکز درمانی می‌شوید، غالباً با مفرد ‌خطاب‌کردنتان و کنارگذاشتنِ احترام معمولِ اجتماعی در زبان، که همانا جمع‌خطاب‌کردنِ فرد است، به شما می‌فهمانند که علاوه‌بر بیماری و درد و نگرانی، موقعیتی فرودست دارید.

  • علیرضا صالحی
  • نشر آگاه، چاپ ۱۳۹۸
  • ۵۵۰ نسخه
  • ۲۰۲ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

کتاب تنهایی الیزابت

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آن پاریو

هادی گراوندی

کتاب مذاکرات ایران و آمریکا

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

17 − چهار =