۱۱ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی ، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ مـعرفـی کتـاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ مـعرفـی کتـاب  ، ایراندخت  ، ایران دخت ، ایران دخت ، کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی 

اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی:   ایراندخت 

گزارش تیم دانشگاه هاروارد، که در دهه ۱۳۴۰ برای مطالعۀ نظام برنامه ریزی به ایران آمده بودند:  ایراندخت

« ما دائماً در بیم و حیرت از شدت شخصی شدن پدیده های اجتماعی در جامعه ای هستیم که به حق می توان آن را جامعۀ شخصی شده نام نهاد.»

سریع‌القلم در اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی به این مسئله می‌پردازد که ایران و ژاپن تنها کشور های خارج از محدودۀ اروپا و امریکای شمالی بودند که در اواسط قرن ۱۹، یعنی حدود ۱۷۰ سال پیش، زمزمه‌های توسعه و مدرنیته در آنها به گوش می‌رسید.

اما امروز پس از گذشت ۱۷۰ سال، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فاصله‌ای بسیار میان ایران و ژاپن دیده می‌شود.

  • اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی
  • محمود سریع القلم
  • نشر گاندی، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۲۰۰۰
  • ۳۲۸ صفحه

 

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

نوشته های مرتبط

چای زندگیت را به موقع سر بکش

مدیر محتوا

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا

کتاب ملت عشق

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

یک × 5 =