۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان

خنج، فرهنگ گویشی سیستان ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  

خنج، فرهنگ گویشی سیستان ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  

 

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان:

خنج، فرهنـگ گویشـی سیسـتان ، مجلد اول خنج، فرهنگ گویشی سیستان، در سال ۱۳۹۲ منتشر شد و مجله های دوم و سوم آن در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید. این فرهنگ شامل وازه ها، ترکیب ها ، نام ها، اصطلاحات، چیستان و ضرب المثل های سیستانی است.گویش سیستان 

تکمیل انتشار این کتاب، که گامی است در راه حفظ گویش های زبان های ایرانی، خجسته و مبارک است و برای علاقه مندان و پژوهشگران زبان های ایرانی و کسانی که در حوزه های جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی و تاریخ سیستان کار می کنند می تواند مفید باشد. به قدر وسع این معرفی کوتاه، نمونه ای  از لغات و اصطلاحات سیستانی را نقل می کنیم. کتاب خوب  گویش سیستان 

  • نویسنده : جواد شهنازی  کتاب خوب 
  • نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  • چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۵۰۰ نسخه 
برای دیدن : گویش سیستان 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۵

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب مراقب آزادی باشید

هادی گراوندی

تاریخ هنر و تمدن ایلام

هادی گراوندی

آشنایی با ساز سرنا

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

15 + دو =