۱۴ آذر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی ، تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفـی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفـی کتاب ،

تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی: ایراندخت

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی ، تجربه‌ ی اوج با شرح ساختار آگاهی به ما می ‌آموزد که چگونه با وجود تعارض میان حالات ذهنی‌ مان و اوضاع بیرونی حس خوشایندی داشته باشیم.

میهای چیکسنت میهای ازجمله روان ‌شناسان آکادمیک است که نه ‌تنها توصیفِ روان و تجویزِ دستورالعمل برای رسیدن به وضعیت نرمال شناختی، بلکه رساندنِ مردم به حس خوب را از تکالیف روان ‌شناسی می ‌داند.

چیکسنت میهای در این کتاب سعی می‌ کند با شرح ساختار آگاهی به افراد توضیح دهد که چگونه می ‌توانند، با وجود تعارض میان حالات ذهنی و وضعیت امور در بیرون، حس خوشایندی داشته باشند ایراندخت

او برای این منظور «مدل پدیدار شناسانه ‌ی آگاهی مبتنی بر نظریه ‌ی اطلاعات» را معرفی می ‌کند که سه مؤلفه دارد:

  • ماهیت پدیداری حالات آگاهانه
  • محتوای اطلاعاتیِ حالات آگاهانه 
  • توجه

ایراندخت

  • میهای چیکسنت میهای  ایراندخت
  • برگردان: رضا علوی
  • نشر شورآفرین، چاپ اول و دوم ۱۳۹۷۱۱
  • شمارگان: ۵۰۰
  • ۳۴۲ صفحه

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایران دخت

نوشته های مرتبط

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب دختر اینشتین

هادی گراوندی

کتاب حیات صدیقه (نامه ها، نوشته ها و یادها)

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

8 + 3 =