۸ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب دومین بهار و جزیره

کتاب دومین بهار و جزیره ، پژمان طهرانیان ، کتاب دومین بهار ، کتاب جزیره ، آلیسترِ مَک لاود ، پژمان طهرانیان ،  ایران دخت

کتاب دومین بهار و جزیره ، پژمان طهرانیان ، کتاب دومین بهار ، کتاب جزیره ، آلیسترِ مَک لاود ، پژمان طهرانیان ،  ایران دخت

 

کتاب دومین بهار و جزیره:

کتاب دومین بهار و جزیره ، داستان های آلیسترِ مَک لاود (۱۹۳۶_۲۰۱۴)، نویسندۀ کانادایی اسکاتلندی تبار برندۀ جوایز ادبی معتبر، به زبان های بسیاری ترجمه شده است و اینک ترجمۀ این دو مجموعه داستان برای خوانندگان داستان کوتاه در ایران خبر خوبی به شمار می آید.  ایران دخت

از این نویسنده پیش تر تنها رمانش با عنوان غم های کوچک، به ترجمۀ محمد جوادی و به همت نشر تندیس منتشر شده است. جزیرۀ کپپ برتون کانادا، که آلیسترِ مَک لاود در آنجا بزرگ شده، بستر مکانی و فضای اغلب داستان های کوتاه او را ساخته است. ویژگی داستان های مَک لاود متأثر از شیوۀ گذران خود او در سال های جوانی است.  ایران دخت

مَک لاود «برای تأمین هزینه تحصیلاتش، هیزم شکنی و معدن کاری و ماهیگیری کرده، مشاغلی که در داستان های کوتاهش به آن پرداخته است، داستان هایی تکان دهنده با غنای عاطفی و زبانی … هم بومی و هم جهانی … شخصی و جست و جو گرانه، که بیشتر در فضاهای کارگری می گذرند و شخصیت هایشان غالباً ماهیگیران و معدن کاران اند و درون مایۀ اصلی شان خانواده و ارتباط بین نسل هاست» (پیشگفتار مترجم، ص۱۱). ایران دخت

داستان هایی دهۀ ۸۰و ۹۰ میلادی:   
  • آلیسترِ مَک لاود  ایران دخت ایران دخت
  • مترجم: پژمان طهرانیان 
  • نشر بید گل، چاپ اول ۱۹۹۸
  • ۱۰۰۰ نسخه ۳۴۱ صفحه 
داستان های دهۀ ۶۰ و ۷۰:
  • آلیسترِ مَک لاود  ایران دخت
  • مترجم: پژمان طهرانیان 
  • نشر بید گل، چاپ اول ۱۹۹۸
  • ۱۰۰۰ نسخه ۳۹۱ صفحه 
برای دیدن :  ایران دخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۵

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با تاریخ هنر یونان

هادی گراوندی

آشنایی با هنر دوره معاصر ایران

هادی گراوندی

آشنایی با دستگاه شور

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هجده − 8 =