۲۶ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب بیشعوری

آشنایی با کتاب بیشعوری ، ایراندخت ، کتاب بیشعوری ، 

آشنایی با کتاب بیشعوری ، کتاب خوب بخوانیم  ، ایراندخت ، کتاب بیشعوری ، کتاب خوب بخوانیم ، 

 

کتاب بیشعوری:  ایراندخت

آشنایی با کتاب بیشعوری  ، همان طور که اگر روی جلد کتابی اسم مهدی قراقچه داغی یا گیتی خوشدل را به عنوان مترجم دیدیم، بلافاصله باید بفهمیم به زمینۀ خودسازی ، خودشناسی و روان شناسی عامه اختصاص دارد و صد البته نه به طنزی معطوف به همین آثار ؛ یعنی طنزی که با  پیروی از قواعد و الگوها و مدعیات این نوع آثار، خود آنها را دست بیندازد.   ایراندخت

کتاب بیشعوری ، اثری ادبی، یعنی تخیلی است که «تجاوز حماقت‌آمیز و وقیحانه، ولی آگاهانه به حقوق دیگران» را با طنز خاص خودش تازیانه می ‌زند. تیغی است دو لبه؛ یک‌ سویش طنز و سوی دیگر هجو. سوی هجوِ بیشعوری کتاب ‌های رو به تزاید خودسازی و خودشناسی و درمان انواع اختلال شخصیت را نشانه رفته است؛ با تمام ادعاهای کاربلدی و شفابخشیِ عیسی‌وَشانه‌شان. و سوی طنزش آن رگۀ به ‌راستی فروپوشیده در نفهمی و بلاهتِ عمدیِ برخی تیپ‌ های اجتماعی را نشانه می ‌گیرد؛ مثلاً بیشعور عرفان‌باز، بیشعور مقدس‌مآب، بیشعور شاکی و بیشعور بیچاره. 

  • بیشعوری  ایراندخت
  • خاویر کرمنت
  • برگردان: محمود فرجامی
  • انتشارات تیسا، چاپ سی و هفتم ۱۳۹۷
  • شمارگان: نسخه های پیشین این انتشارات ۲۱۰۰۰۰ نسخه
  • ۱۹۲ صفحه
برای دیدن: ایراندخت 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آدولفو چلی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب این کیمیای هستی 

هادی گراوندی

نهادهای اجتماعی وساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

هفده + هجده =