۱۰ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب خوب

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، ایراندخت ، معرفی کتاب خوب 

 

گذار از جهان بسته به کیهان بی کران:

الکساندر کویره، تاریخنگار روسی ـ فرانسویِ ایدهها، در کتاب خواندنیِ گـذار از جهان بسته به کیهان بی‌کران، میکوشد مسیر «فلسفی ـ متافیزیکیِ» گذر از برداشت باستانی از «جهانی بسته و متناهی» با مرکزیت انسان را بهسوی برداشتِ مدرن از «گسترهای از فضای نامتناهی و بیکران» ترسیم کند، و در این راستا روایتش را از جهانشناسیِ نیکولاس کوزایی آغاز می‌کند و با حکم نیوتن به مطلقبودنِ «مکان نامتناهی» و وصف «قدرت مطلقِ» خدایی متمایز از طبیعت به پایان می‌رساند.

  • الکساندر کویره 
  • مترجم: علیرضا شمالی
  • نشر نگاه معاصر، چاپ دوم ۱۳۹۶ (چاپ اول ۱۳۸۷)  و
  • ۲۰۰۰ نسخه
  •  ۳۲۴ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آدری هپبورن

هادی گراوندی

کتاب تا بردمیدن گل ها

هادی گراوندی

آشنایی با هنر و تمدن ماد

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

13 − دوازده =