۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران ، را برای شما شرح می دهیم. ناصرالدین شاه قاجار انقلاب مشروطیت فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران:

نخستین کوشش های قانون گذاری در ایران ، پس از انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمنچای، اندیشۀ ترجمه و تدوین و تنظیم لوایح حقوقی و قانونی در ذهن روشنفکران آشنا با تمدن غربی به عنوان راه حل مشکلات نهادی ایران شکل گرفت.

برخی از این روشنفکران با ترجمۀ برخی قوانین و مقررات و مباحث حقوقی و جزائی کشورها اروپایی از زبان فرانسوی، ترکی و عربی و نشر آن ها مجموعۀ با ارزشی تدوین کردند که مورد توجه خاص ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت .

خود او هم سفارش ترجمۀ متون حقوقی را به مترجمان نزدیک در بار می داد. رویکرد او به این مسئله متضاد بود؛ چون هم به سبک خودش آرزوی ترقی ایران را داشت، هم تا جایی می توانست ترقی ایران را تحمل کند که حقوق خود او به عنوان شاه خود کامه ضایع نشود!

بخش اول این کتاب، در بردارندۀ رسالههای حقوقی و قانونی است که پیش از انقلاب مشروطه ترجمه و تدوین شده و به عرض شاه رسیده بود و بخش دوم مختص رسالات دوران مشروطه و پس از انقلاب مشروطیت است.

  • سیدعلی آل داود
  • انتشارات دکتر محمود افشار، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۱۰۰
  • ۷۲۶ صفحه

برای دیدن:     

همچنین برای دیدن مطالبی بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید. ادوارد ادوارد

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با هنر و تمدن اشکانی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه داریل هانا

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب بازگشت

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

17 − شانزده =