۱۱ آذر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب انسانیت ، تاریخ اخلاقی سده بیستم

آشنایی با کتاب انسانیت ، تاریخ اخلاقی سده بیستم

آشنایی با کتاب انسانیت ، تاریخ اخلاقی سده بیستم ، فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب انسانیت: تاریخ اخلاقی سده بیستم ، آشنایی با کتاب انسانیت تاریخ اخلاقی سده بیستم ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

 

کتاب انسانیت، تاریخ اخلاقی سده بیستم:

بازیابی هویت اخلاقی، اگر مشغلۀ اصلی فلسفه در قرن بیستم، چنان که مشهور است، حساب کشیدن از تاریخ این قرن باشد، این کتاب یکی از بهترین نمونه های آن است.  ایراندخت

در کتاب خواندن همیشه عقبم. در واقع در همه چیز به روز نیستم. راستش به روز بودن و دنبال تازه ها بودن هیچ وقت برایم جذاب نبوده، بنابراین، بیشتر اوقات کتاب هایی را می خوان که سال ها از تاریخ انتشارشان گذشته است. انسانیت یکی از همین کتاب هاست.   ایراندخت

نویسنده، ضمن آوردن شواهد بسیار دقیق از رفتارهای وحشیانه، جنگ ‌ها، نسل‌کشی ‌ها، کشتار های قومی و قبیله‌ای، جنایت ‌های سیستماتیک حکومت‌ های توتالیتر و مانند این ها، کوشیده است هویت اخلاقی افراد را در این موقعیت‌ ها بازیابی و توصیف کند. او، که فیلسوف است و نه تاریخ‌نگار، می ‌کوشد از اخلاق برای طرح پرسش ‌هایی در برابر تاریخ استفاده کند.

  • انسانیت  ایراندخت
  • جاناتان گلاور
  • برگردان: افشین خاکباز
  • انتشارات آگه، چاپ اول ۱۳۹۲
  • شمارگان: ۱۱۰۰
  • ۶۹۲ صفحه
برای دیدن: ایراندخت 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب فارم هال

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب پنج گفتار

هادی گراوندی

مبانی تئوری موسیقی بخش اول

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

4 × چهار =