۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

اصل سی و سوم ( ۳۳ ) : از

طرز صحیح تنفس را یاد بگیرید : از

 شما از لحظه که متولد شده اید ، نفس کشیده اید .

اما آیا تا به حال توجه کرده اید بعد از این همه مدت نمی دانید چگونه باید نفس بکشید ؟

بسیاری از ما به قدری سختی نفس می کشیم که از فواید نفس کشیدن در

وارهیدگی و ژرف اندیشی بهره نمی‌بریم .

خوب نفس کشیدن مستلزم به کارگیری کامل دیافراگم است ، سینه تان .

با این کار هوا به طور کامل در دستگاه تنفس به گردش در می آید ، نه فقط در بخش فوقانی ریه .

تا ۵ بشمارید و هوا را به درون فرو ببرید . اندکی آن را نگه دارید سپس کم کم هوا را از دهانتان خارج کنید و تا ۵ بشمارید .

این کار را چندین بار تکرار کنید . این کار را هر روز به مدت ۵ دقیقه انجام دهید تا با تمرکز بر تنفس خود ، به اوج وانهادگی و وارهید گی برسید .

اصل سی و چهارم ( ۳۴ ) :

نرمش کنید تا خستگی تان در برود : 

فوایدی که  نرمش های استقامتی همراه با تمرکز برای تندرستی دارد بسی  متنوع و فراتر از حد تصور است .

این قبیل نرمش ها انعطاف پذیری را افزایش می دهد ، که باعث افزایش شعاع حرکتی در مفاصل می شود .

همچنین باعث تقویت بنیه می شود چون بسیاری از حرکات آن کششی هستند و به طول می انجامند .

نرمش استقامتی همچنین به شکل‌گیری ماهیچه ها کمک می کند ، که باعث می شود ظاهر شما بهبود یابد .

پرداختن مرتب به این ورزش کمک می کند تا عمیق نفس بکشید ، که در نتیجه باعث می شود جریان خون تان تسهیل شود و به اعضا و جوارح شما اکسیژن برسد .

تمام این فواید جسمانی به احساس آرامش منجر می شود . نرمش ، تنش را از بین ن می برد و می توانید سر رشته فعالیت های روزمره و وضعیت ذهنی تان و در دست بگیرید .

اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

نوشته های مرتبط

تاثیرات مواد غذایی بر افزایش یا کاهش بیماری افسردگی

irandokht admin

کتاب هزار و یک روز

هادی گراوندی

irandokht privacy policy

مدیر محتوا