۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • اخبار
  • همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر ۹۸ – استان کرمانشاه
اخبار

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر ۹۸ – استان کرمانشاه

سالن های زیبایی برتر استان کرمانشاه ، سالنهای زیبایی ، سالن های زیبایی ، بهترین سالن های زیبایی ، بهترین سالنهای زیبایی ، 

سالن های زیبایی برتر استان کرمانشاه ، سالنهای زیبایی ، سالن های زیبایی ، بهترین سالن های زیبایی ، بهترین سالنهای زیبایی ، 

 

همایش تجلیل از سالن های زیبایی برتر ۹۸ – استان کرمانشاه :

سالن های زیبایی برتر استان کرمانشاه ، سالنهای زیبایی ، سالن های زیبایی ، بهترین سالـن های زیبایی ، بهترین سالنهای زیبایی ، 

همایش تجلیل از سالـن های زیـبایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ای استان کرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگران زنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالن های برتر که به انتخاب کاربران ایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

 

در این همایش ضمن رونمایی از نسخه جدید ایران دخت، جلسه هم اندیشی جهت ارتقای کیفی کار سالن داران و پرسش و پاسخ در رابطه با مزایای نسخه جدید اپلیکیشن برگزار شد.

در انتها، مراسم با اهدای لوح تقدیر و تندیس ایران دخت به مدیران سالن های برتر خاتمه یافت.

بهترین سالن های زیبایی

همایش تجلیل از سالنهای زیبایی همایش سالنها

هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضایهیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ای استانکرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگرانزنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای برتر که بهانتخاب کاربرانایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محلهتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ایهمایش سالنها همایش سالنها

استانکرمانشاه، ریاست محترم اتحادیه آرایشگران زنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت

و مدیران سالنهای برتر که به انتخاب کاربرانایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده بودند،

در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزارشد.هـمایش تجـلیل از سالنـهای زیبـایی برتر

سال ۹۸ در استان کرمانشاه با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنف رایانه ایاستان کرمانشاه، ریاست

 

محترم اتحادیه آرایشگران زنانه استان، اعضای اصلی تیم بزرگ ایران دخت و مدیران سالنهای

برتر که به انتخابکاربران ایران دخت و نظرات اتحادیه آرایشگران استان انتخاب شده

بودند، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

نوشته های مرتبط

آغاز مرحله فینال انتخاب برترین پرسنل و سالنهای ۹۹

مدیر محتوا

آمار نهایی نظرسنجی انتخاب برترین سالن عروس سال ۹۹

مدیر محتوا

راهنمای اخذ تسهیلات ویژه سالن های زیبایی آسیب دیده از ویروس کرونا

irandokht admin