۳ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب توپوز قلی میرزا

، اولریش مازلف ،  کتاب توپوز قلی میرزا ، کتاب خوب ، کتاب توپوز قلی میرزا ، کتاب خوب خواندن ، معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، آلول ساتن ، اولریش مازلف ، 

کتاب توپوز قلی میرزا ، کتاب خوب ، کتاب توپوز قلی میرزا ، کتاب خوب خواندن ، معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، آلول ساتن ، اولریش مازلف ، ، کتاب خوب ، کتاب توپوز قلی میرزا ، کتاب خوب خواندن ، معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، آلول ساتن ، اولریش مازلف ، 

 

کتاب توپوز قلی میرزا:

کتاب توپوز قلی میرزا، این کتاب در بردارند ۶۴ قصۀایرانی است که الول ساتن (۱۹۸۴-۱۹۱۲) در سال ۱۳۳۶ با سفر به مناطق مختلف ایران، از خراسان و  فارس و جنوب، و با تمرکز بیشتر بر روستاهای مرکزی ایران، با وسواس و دقت گرد آوری و بر روی نوار ضبط کرده بود.  کتاب خوب 

این قصه ها در دامنه ای از قدیم و متآخر، صد سال در سینه ها مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود. در سال ۱۳۸۱ مارزلف این قصه ها را، که نزد همسر ساتن بود، به ایران بازگرداند و کار سخت پیاده کردن قصه ها آغاز شد. چند قصه از این مجموعه به افسانه های شاه عباس و شب هنگام لباس درویشی پوشیدن و حشر و نشرش با عامۀ مردم و سرکش به اوضاع و احوال آنان اختصاص یافته است.  کتاب خوب 

ساتن به جز این مجموعه، مجموعۀ دیگری از قصه های ایرانی به نام مشدی گلین خانم را گرد آوری کرده است که آن هم به همت مارزلف و زیر نظر او به فارسی منتشر شده است.  کتاب خوب 

  • گرد آورنده آلول ساتن  کتاب خوب 
  • به کوشش: احمد و کوکیلیان و زهره زنگنه 
  • زیر نظر : اولریش مازلف 
  • نشر ثالث ، چاپ دوم ۱۳۹۸ ( نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۷۴) 
  • ۵۵۰نسخه، ۴۰۵ صفحه 
برای دیدن :  کتاب خوب  

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۵

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز دوزله

هادی گراوندی

تاریخ هنر قاره آمریکا سدۀ ۱۶ میلادی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

20 − 19 =