۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله ایران دخت

انواع ماسک های تنفسی و کاربرد آن ها

انواع ماسک های تنفسی

وضعیت بسیاری از شهرهای جهان در حال حاضر از نظر آلودگی هوا نگران کننده و بحرانی است.

در این شرایط استفاده از ماسک ها معجزه ای نمی کنند اما عدم استفاده از آنها نیز تاثیرات زیانباری در پی خواهد داشت.

اما به هر صورت در این شهرها استفاده از ماسک الزامی است.

انواع ماسک ها در ۲ نوع پارچه ای و کاغذی در بازار وجود دارند.

نوع کاغذی ماسک به دلیل اینکه ذرات گرد و غبار و آلاینده را از خود عبور می دهند .

پوشش مناسبی هم روی صورت ایجاد نمی کنند، انتخاب یک ماسک کاغذی ( آلودگی هوا، ویروس ها، گرد و خاک و …) در تمامی شرایط گزینه خوبی نیست.

ماسک صورت فیلتر دار

نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند.

ماسـک ‌تنفسی تمام صورت

این ماسک در زمان استفاده از مواد شیمیایی استفاده می شود.

ماسک تنفسی تمام صورت همان گونه که از نام آن انتظار می رود برای محافظت از تمام اعضای صورت استفاده می شود و باعث می شود تا مواد آلاینده به دستگاه تنفسی نفوذ نکند.

موارد کاربرد ماسک تنفسی تمام صورت معمولا در سمپاشی ها و آزمایشگاه ها می باشد.

این نوع ماسک ها را اصولا با نام ماسک مخصوص سمپاشی یا ماسک فیلتر دار آزمایشگاهی می شناسند.

ماســک‌ حذف کننده ذرات

انواع ماسک های تنفسی

ماسک حذف کننده ذرات می‌تواند ذرات ریز گرد و غبار و مانند آن را حذف کند .

برای ورود به چنین محیط هایی باید ماسک و فیلتر مناسب این محیط را تهیه کنید.

ماسک نمدی نمونه ای از این ماسک هاست.

از موادی مانند نمد، کاغذ، پارچه و در کل از مواد فیبری و الیافی برای تهیه این نوع ماسک استفاده می‌شود.

علائم اختصاری روی ماسک

حرف (R)  انواع ماسک های تنفسی

ماسک در برابر ذراتی با پایه ی روغن و نفت به مدت حداکثر ۸ ساعت مقاوم است.

عدد ۹۵ در کنار حرف لاتین (R) درج شده روی ماسک، به این معنی است که از آن می توان با اطمینان

هنگام نقاشی ساختمان استفاده کرد.

چرا که اغلب رنگ های ساختمانی پایه ی روغنی یا نفتی دارند.

حرف (P)

مقاومت ماسک بیش از ۸ ساعت در برابر ذراتی با پایه ی روغن و نفت است.

بنابراین اگر دنبال ماسکی می گردید که بتواند سلامت شما را در شرایط مختلف تا حداکثر میزان ممکن حفظ کند،

باید به دنبال ماسکی باشید که عبارت P100 روی آن درج شده باشد.

این ماسک نه تنها ذرات با پایه ی روغنی بلکه حتی ذرات با پایه ی غیر روغنی را هم تا مرز ۱۰۰ درصد فیلتر می کند.

حرف (N)  انواع ماسک های تنفسی

ماسک موردنظر ضد روغن و نفت نیست.

معمولا اعدادی هم در کنار حرف لاتین درج می شود؛

N95 درج شده روی ماسک نشان می دهد که فیلتر ماسک ۹۵ درصد ذرات معلقی را که پایه ی روغنی یا نفتی ندارند،

می تواند جذب کند.

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

ایران دخت

ماسک‌تنفسی تمام صورت ماسک‌تنفسی تمام صورت ماسک‌تنفسی تمام صورت علائم اختصاری روی ماسک ماسک‌ علائم اختصاری روی ماسک حذف کننده ذرات نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده ماسک‌ حذف کننده ذرات ماسک‌ حذف کننده ذرات را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنف سی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلا ینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند. نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند.نوع اول در انواع ماسک تنفسی ایمنی، ماسک صورت فیلتر دار می باشد که در قسمت پایین یا در کناره‌ ها دارای یک یا دو فیلتر پیشرفته می باشد که امکان تصفیه هوا و جذب مواد آلاینده را برای مصرف کننده فراهم می‌کند.

نوشته های مرتبط

چرا باید سیگار را ترک کرد؟

هادی گراوندی

اصل ۷۳ و ۷۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

راه های افزایش قد چیست؟

مدیر محتوا