۱۰ آذر ۱۴۰۲
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی

انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی ، ردیف آوازی

انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی ، انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی ، ردیف آوازی ، ردیف آوازی ایرانی ، دستگاه های موسیقی ایرانی  ، دستگاه های موسیقی ایرانی  

انواع گوشه: دستگاه

همانطور که در پست های قبل گفتیم گوشه ها قطعه هایی از اجزای یک دستگاه را تشکیل می دهند. دو نوع گوشه در هر دستگاه یا آواز وجود دارند:

گوشه های با مُد معین: دستگاه

به یاد بیاورید که هر دستگاه یا آواز، حاوی تعدادی مقام غیر از مقام مادر است. برخی گوشه های یک

دستگاه یا آواز، به طور مشخص، خصلت این مقام ها را ارائه می دهند. به عبارت دیگر، این گوشه ها

هر کدام نمایندۀ یک مقام خاص اند. به همین دلیل آنها را گوشه های با مُد معین می نامیم.

مثال : گوشه های دلکش و عراق، گوشه های با مُد معین در دستگاه ماهورند و گوشه های زابل

و مخالف از گوشه های با مُد معین در سه گاه و چهارگاه اند.

گوشـه های با مُد غیر مُعین:

بقیۀ گوشه های یک دستگاه یا آواز مقام ویژه ای برای خود ندارند و در بسیاری از دستگاه ها یا آوازها مشترک اند. این گوشه ها می توانند در مقام های مختلف اجرا شوند و به همین دلیل آنها را گوشه های با مُد غیر مُعین می نامیم. مثل کرشمه، بسته نگار، مجلس افروز و غیره.

توجه :

گوشه های با مُد غیر مُعین انواع مختلفی دارند که در مقاطع تحصیلی بالاتر بررسی می شوند.  دستگاه

 

برای دیدن:

ایران دخت

گوشه های با مُد غیر مُعین انواع مختلفی دارند که در مقاطع تحصیلی بالاتر بررسی می شوند.  دستگاه

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز بینجو بلوچستان

هادی گراوندی

دانلود فول آلبوم انوشیروان روحانی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آلن آرکین

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

20 − شش =