۲۵ فروردین ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس

اتو تصویر

از اتو برای صاف کردن چروک پارچه و درزهای لباس و همچنین چسباندن لایه و زانفیکس استفاده می شود.

اتوی ساده معمولی تصویر

اتوی ساده معمولی دارای درجه تنظیم حرارت مناسب برای پارچه های مختلف را دارد. ( بهتر است در موقع اتو کردن از پارچه مخصوص بین اتو و پارچه اصلی استفاده شود .) ( تصویر ۴۱-۱ )

( تصویر ۴۱-۱ )

اتوی بخار تصویر

دارای درجه تنظیم حرارت برای پارچه های مختلف و همچنین مخزن آب برای تولید بخار می باشد . ( تصویر ۴۲-۱ )

( تصویر ۴۲-۱ )

اتوی مخزندار تصویر

این اتو دارای مخزن آب جداگانه است و به وسیله یک لوله به اتو آبرسانی می شود که در دو اندازه در حال حاضر موجود است. اندازه کوچک آن ( مصرف خانگی ) و اندازه بزرگتر ( مصرف کارگاهی و صنعتی ) دارد. ( تصویر ۴۳-۱ )

( تصویر ۴۳-۱ )

اتوی بخارساز تصویر

این اتو تولید بخار می کند و در رفع چروک های سطح لباس بدون استفاده از میز اتو به کار می رود. ( تصویر ۴۴-۱ )

( تصویر ۴۴-۱ )

اتوی پرس

دارای سطح وسیع برای اتو کردن است. از این اتو برای پرس کردن درزها و همچنین چسباندن لایه استفاده می شود. این اتو در دو نوع ساده و بخار موجود است. ( تصویر ۴۵-۱ )

( تصویر ۴۵-۱ )

اتوی سرد ( خشک )

از این اتو برای پرس کردن و ثابت ماندن اتویدرز لباس، بعد از اتوی گرم استفاده می شود. از اتوی معمولی سنگین تر است و نیازی به برق ندارد. اگر این اتو در دسترس نباشد از سنگ مرمر می توان به جای آن استفاده کرد. ( تصویر ۴۶-۱ )

( تصویر ۴۶-۱ )

میز اتو

دارای سطح صاف و کمی نرم است. پایه های آن در اندازه های مختلف می باشد. بهتر است روی سطح میز اتو از پارچه نخی با رنگ روشن استفاده کنید و پس از چندین بار مصرف شسته شود . ( تصویر ۴۷-۱ )

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس
( تصویر ۴۷-۱ )

 

ژانت

وسیله ای است که برای اتو کردن درزهای استوانه ای مثل درز آستین و داخل شلوار به کار می رود. ( تصویر ۴۸-۱ )

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس
( تصویر ۴۸-۱ )

بالشتک

در اندازه و شکل های مختلف است که برای اتو کردن درزهای منحنی، پنسها، حلقه آستین و … استفاده می شود .                 ( تصویر ۴۹-۱ )

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس
 ( تصویر ۴۹-۱ )

تخته مخمل ( VOLOLORT )

برای اتو کردن پارچه های پرزدار استفاده می شود که در سطح آن سوزن های کوتاه ریزی با فاصله کم تعبیه شده است.

( تصویر ۵۰-۱ )

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس
( تصویر ۵۰-۱ )

 

پارچه مخصوص اتوکشی

از این پارچه برای جلوگیری از برق افتادگی و سوختن لباس استفاده می شود و بهتر است سفید و نخی و نازک باشد . آب افشان در صورت در دسترس نبودن اتوی بخار می توان ازآب افشان برای مرطوب کردن پارچه استفاده کرد. ( تصویر ۵۱-۱ )

انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس
( تصویر ۵۱-۱ )

A     A انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس  انواع اتو و لوازم جانبی مورد استفاده در طراحی لباس اتوی مخزندار تصویر

نوشته های مرتبط

آنچه درباره شامپوها به شما نمی گویند

هادی گراوندی

اصل بیست یکم و بیست دوم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

آلبومین _ انسانی ( ALBUMIN HUMAN )

هادی گراوندی