۲۷ خرداد ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۱ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۱ )

 انواع دوخت

انواع کوک  دوخت 

 • کوک ساده
 • کوک ریز و درشت ( کوک نشان )
 • کوک شلال
 • کوک شل
 • بخیه برای این نوع دوخت می توانید از نخ مخصوص ( نخ کوک ) استفاده کنید.

 

کوک ساده دوخت 

این نوع دوخت در موارد زیادی از قبیل اتصال موقت دو قطعه پارچه، اتصال زیپ به کار می رود . طول هر کوک بین « ۱-۵/۰سانتیمتر » است و در فواصل مساوی ( در پشت و روی پارچه ) دوخته می شود. ( تصویر ۹-۳ )

کوک ریز و درشت ( کوک نشان ) دوخت 

برای علامت گذاری خطوط الگو روی پارچه هایی که یکال برش می خورد استفاده می شود . برای اتصال دو لایه پارچه نازک و یا اتصال پارچه به آستری نیز به کار می رود .یک کوک ریز و یک کوک درشت را به صورتیک در میان میدوزیم. ( طول کوک درشت ۱ سانتیمتر باشد .) ( تصویر ۱۰-۳ )

کوک شلال دوخت 

برای دوخت های تزئینی روی لباس و اتصال درزهادر هنگام پرو به کار می رود . شلال ، کوک ریز و نزدیک به هم است که طول و
فاصله کوک ها با هم مساوی است. تفاوت شلال با کوک ساده در این است که شلال چون ریزتر است دوام بیشتری دارد . ( تصویر ۱۱-۳ )

کوک شل دوخت 

به عنوان کوک راهنما است و برای عالمت گذاری خطوط  الگو روی پارچه به کار می رود. دوخت مانند کوک ساده انجام می شود، با توجه به این که باید حلقه ای از نخ به حالت شل روی پارچه باقی بماند. دوخت را به همین ترتیب ادامه دهید. توجه داشته
باشید برای این دوخت نخ را گره نزنید. ( ۳-۱۲ تصویر )

قیچی کردن کوک شل دوخت  

دو لایه پارچه را از طرفین بکشید. به طوری که اضافه نخ در بین دو قطعه قرار گرفته و آنها را قیچی کنید. ( تصویر ۱۳-۳ )

بخیه دوخت  

این دوخت استحکام زیادی دارد و شبیه دوخت چرخ است. برای اتصال دائمی قسمت های مختلف لباس استفاده می شود. از راست به چپ هر بار فقط یک بخیه بزنید و سوزن را در انتهای بخیه قبلی فرو کنید. و به همین ترتیب ادامه دهید. ( تصویر ۱۴-۳ )

 

انواع درز

 • درز ساده با بخیه چرخ
 • دوبله شکسته
 • دوبله خوابیده
 • دو درزه فرانسوی
 • درز زاویه
 • درز منحنی

ساده ( بخیه با چرخ )

برای دوخت های گوناگونی مانند درز، برش، پنساستفاده می شود.دو قطعه برش پارچه را با توجه به محل علامت گذاری چرخ کنید. ابتدا و انتهای دوخت را با چند بخیه به صورت رفت و برگشت محکم کنید. ( تصویر ۱۵-۳ )

دوبله شکسته

درز را با چرخ ساده بدوزید و اتو نمایید. حالی کی از اضافه درزها را به اندازهای قیچی کنید که « ۳ میلیمتر » از آن باقی بماند. اضافه درز دیگر را« تا » کرده و اتو نمایید و روی درز قرار داده چرخ کنید. از این دوخت در مواقعی که نخواهیم درز را پاکدوزی کنیم و بعضی درزهای تزئینی استفاده می شود مانند درزهای شلوار و همچنین این دوخت استحکام بیشتری دارد. ( تصویر ۱۶-۳ )

دوبله خوابیده

درز را چرخ کرده، اتو کنید. اضافه درزها را باهم پاکدوزی نمایید. اضافه درزها را به یک سمت بخوابانید و از رو چرخ کنید.

توجه

در صورتی که پارچه دارای ضخامت است اضافه درز داخلی را با قیچی کم کنید. سپس اضافه درز پهن تر را پاکدوزی نمایید. این نوع دوخت اغلب برای تزیین درزها مانند شلوار، آستین، برش ها به کارمی رود. ( تصویر ۱۷-۳ )

دو درزه فرانسوی

اضافه درز را از سمت روی پارچه با فاصله « ۳ میلیمتر » از درز اصلی لباس چرخ کرده اتو نمایید. حال درز را به سمت پشت برده و دوباره چرخ کنید. بطوری که اضافه درز در میان درز جدید قرار گیرد. این دوخت برای مخفی کردن درزها در پارچه های نازک ( حریر ) و لباس های نوزاد استفاده می شود. ( تصویر ۱۸-۳ )

 

درز زاویه

ابتدا محل زاویه را با لایه چسب بپوشانید تا مانع ازریش شدن پارچه شود.محل زاویه را به اندازه « ۲ میلیمتر » مانده به جادرزچرت بزنید. ( تصویر ۱۹-۳ )

خطوط زاویه را روی هر دو قطعه پارچه به طوردقیق علامت بزنید، سپس با سنجاق یا کوک ثابت کنید و درز را بدوزید. برای استحکام در قسمت زاویه از بخیه ریزتر استفاده کنید، در محل زاویه سوزن رادر پارچه قرار دهید.حال پایه را بلند کنید و پارچه را چرخانده دوخت را ادامه دهید. ( تصویر ۲۰-۳ )

از سمت روی پارچه درز را با پارچه مخصوصاً توکشی اتو کنید. ( تصویر ۲۱-۳ )

 

درز منحنی

خطوط درز را دقیقاًروی پارچه منتقل کنید.در صورتی که انحنا به سمت داخل باشد، از چرت و اگر به سمت بیرون است، آن را کلیپ بزنید.

درز را براساس نقاط موازنه سنجاق یا کوک بزنید و بدون اینکه خط دوخت تغییر کند بدوزید. ( ۳-۲۳ تصویر )

درز منحنی را از سمت رو با پارچه مخصوص اتوکشی اتو کنید. ( تصویر ۲۴-۳ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

تهیه نوار اریب

ابتدا نسبت به زاویه ۴۵ درجه پارچه خط اریب رارسم کنید. حال از اریب پارچه اندازه پهنای نوار را « ۳ تا ۴ سانتیمتر » مشخص کرده قیچی کنید. ( تصویر ۳-۲۵ )

اگر نیاز به نوار اریب با طول بیشتر دارید، قطعا نوار را مطابق شکل روی هم قرار داده و بدوزید.( ۳-۲۶ تصویر )

اضافات درز را قیچی کرده سپس اتو نمایید.( ۳-۲۷ تصویر )

مطابق شکل به اندازه نصف پهنای نوار دو سنجاق را روی میز اتو، با فاصله نصب کنید . نوار را از زیر سنجاق ها عبور دهید و « تای » دو سمت نوار را اتو کنید. ( تصویر ۲۸-۳ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

پاک‌دوزی

پاکدوزی برای زیبایی و جلوگیری از ریش شدناضافه درز پارچه لباس به کار میرود.

 • پاکدوزی با قیچی زیگزاگ
 • پاکدوزی با دست
 • دندان موشی
 • پاکدوزی با بخیه چرخ
 • پاکدوزی با زیگزاگ چرخ
 • پاکدوزی با چرخ اورلوک ( سردوز )
 • پاکدوزی با نوار اریب

قیچی زیگزاگ

این قیچی با شکل خاص تیغه ها ( زیگزاگ ) مانع از ریش شدن پارچه می شود. برای درزهای لباس آستردار مناسب است . ( تصویر ۲۹-۳ )

پاک‌دوزی ساده ( با دست )

ساده ترین نوع است . دوخت به صورت مایل در لبه اضافه درزها با اندازه یکسان انجام می شود. ( تصویر ۳-۳۰ )

دندان‌ موشی

این نوع پاکدوزی دوام بیشتری دارد. برای شروع دوخت سوزن را از پارچه خارج کرده و نخ را به صورت حلقه نگه دارید سپس سوزن را داخل پارچه فرو کرده و از حلقه نخ عبور دهید . بهتر است از نخی کال استفاده کنید تا لبه اضافه درز ضخامت پیدا نکند. ( تصویر ۳۱-۳ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

پاک‌ دوزی با چرخ

ساده ( به وسیله بخیه ) لبه اضافه درز را به سمت پشت پارچه به اندازه « ۲ تا ۳ میلیمتر » برگردانید و روی آن را با چرخ ساده
بدوزید. ( تصویر ۳۲-۳ )

چرخ خانگی ( همه کاره )

با استفاده از چرخ، لبه های اضافه درز را با دوخت زیگزاگ بدوزید. پهنا و فاصله زیگزاگ را می توانید نسبت به ضخامت
پارچه تغییر دهید. فاصله زیگزاگ ها را می توانید نزدیکتر یا دورتر و پهنای آن را بلندتر یا کوتاهتر کنید. ( تصویر ۳۳-۳ )

چرخ سردوز ( OVERLOG )

این چرخ مخصوص پاکدوزی است. همزمان با دوخت، اضافات پارچه ( در سمت راست ) به وسیلهتیغ برش میخورد. ( تصویر ۳۴-۳ )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

نوار اریب

برای پارچه هایی که ضخامت زیادی دارد و به سرعت ریش می شود از این نوع پاکدوزی استفاده کنید.« تای » نوار اریب را در یک سمت باز کرده و به لبه اضافه درز چرخ کنید، سپس نوار را به سمت پشت برگردانده و از روی « تای » آن چرخ نمائید. ( تصویر ۳۵-۳)

نوار را از وسط تا زده اتو کنید و اضافه درز لباس را میان نوار قرار داده و دوخت را انجام دهید. ( تصویر ۳۶-۳ )

دوخت مغزی

از پارچه مورد نظر نواری به عرض « ۳ سانتیمتر » و به طول مورد نیاز از اریب پارچه تهیه کنید. از نوار اریب با نوار مغزی آماده نیز می توانید استفاده نمائید.

از قسمت روی پارچه نوار را از عرض « تا » کرده اتوکنید، و روی لبه جادرز لباس طوری قرار دهید کهدوالی بسته نوار به سمت داخل پارچه قرار گیردسپس بدوزید، و اتو نمائید. ( تصویر ۳۷-۳ )

سمت دیگر را روی خط دوخته شده ثابت کنید. و از خط دوخت نوار به عنوان راهنما استفاده کرده و دو قطعه پارچه را به هم بدوزید. سپس درز را اتو نمایید. ( تصویر ۳۸-۳ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

تهیه بندینک

ابتدا نواری اریب از پارچه به طول دلخواه و عرض« ۳ سانتیمتر » قیچی کنید . ابتدا نخ ماسوره و سوزن را با هم بکشید تا از طول
بندینک بیشتر شود سپس آن را روی نوار بندینک قرار دهید. ( تصویر ۳۹-۳ )

نوار را « تا » کرده به صورتی که روی پارچه به طرف داخل باشد. نخ را بین « تای » پارچه قرار دهید. سپس چرخ کنید .دقت کنید « ۵/۱ سانتیمتر » ابتدای دوخت را از پهنای بندینک بیشتر بگیرید تا برگرداندن نوار به سهولت انجام شود. ( تصویر ۴۰-۳ )

اضافه درز را کم کنید و روی درز را اتو کنید. ( ۳-۴۱ تصویر )

نوار دوخته شده را با استفاده از نخ داخل آن به سمت رو برگردانید.( تصویر ۴۲-۳ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 1 )

A    A آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۱ ) آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۱ ) آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۱ ) 

نوشته های مرتبط

افرادی که دارای پوست حساس هستند چه مراقبت های باید انجام دهند

مدیر محتوا

درست کردن صابون گلیسیرین در منزل

مدیر محتوا

لباس مناسب شب یلدا

فاطمه میرزایی