۸ خرداد ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۲ )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 2 )

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۲ )

انواع لبه‌دوزی دوخت

 • زیگزاگ
 • پسدوزی
 • پسدوزی مخفی
 • لبه دوزی با چر خ ساده
 • با پایه پیچ رل
 • لبه دوزی با تور
 • پس دوزی با چرخ
 • با استفاده از لایه چسب
 • با استفاده از زانفیکس
 • لبه دوزی دامن کلوش

ابتدا اضافه درز لبه لباس را « تا » زده اتو کنید و با سنجاق یا کوک ثابت نگه دارید. از سمت چپ سوزن را داخل پارچه کرده، یک یا چند تار از پارچه اصلی بگیرید.

سپس کمی به سمت راست روی « تای » پارچه یک کوک ریز بزنید. دقت کنید نخ در بالای سوزن قرار گیرد. مجدداً درسمت بالا کمی به راست بروید و چند تار از پارچه اصلی کنار « تای » پارچه بگیرید و دوخت را به همین را دقیقاصورت ادامه دهید. دقت کنید، هنگام دوخت نخ را خیلی محکم نکشید. این دوخت برای پارچه های ضخیم در لبه  شلوار ، دامن به کار می رود. ( تصویر ۴۳-۳ )

پس‌دوز دوخت

اضافه درز لبه لباس را ابتدا به سمت داخل « تا » کرده ، اتو نمایید و مجدداً بخشی از پهنای اضافه درز را به داخل « تا » کرده و اتو کنید. « تای » لباس را با سنجاق یا کوک ثابت کنید.

حال مطابق شکل دوخت را انجام دهید. دقت کنید از لباس در موقع دوخت یک تار بگیرید و سوزن را از داخل »تای« پارچه عبور دهید. فاصله دوخت بیشتر از « ۱ سانتیمتر » نشود. این دوخت برای پارچه های لطیف و نازک مناسب است. ( تصویر ۴۴-۳ )

پس‌دوزی مخفی

ابتدا لبه لباس را پاک‌دوزی کنید. اضافه درز لبه لباس را « تا » کرده، اتو نمایید . و با سنجاق یا کوک ثابت نگه دارید.لبه اضافه درز سردوز شده را کمی برگردانید و بین دو لایهپارچه را مطابق شکل پسدوز کنید. به این صورت که ازسمت راست یک تار از پارچه اصلی بگیرید و نیم سانتبه سمت راست بروید. و از تای پارچه نیز یک تار بگیرید و دوخت را به همین صورت ادامه دهید. ( تصویر ۴۵-۳ )

چرخ ساده دوخت

به دو صورت امکانپذیر است :

 •  ابتدا لبه لباس را پاک‌دوزی کنید سپس به سمت داخل « تا » کرده، اتو کنید. حال قسمت « تا » شده را چرخ ساده بزنید. ( تصویر ۴۶-۳ )
 • ابتدا لبه لباس را دو بار مطابق شکل « تا » کنید . سپس اتو نموده و چرخ نمایید . ( تصویر ۴۷-۳ )

پیچ رُل دوخت

این دوخت زمانی استفاده می شود که نیاز به لبه دوزی بسیار ظریفی باشد و مناسب پارچه های لطیف ( حریر- ژورژت ) است. نوع دوخت می تواند به صورت ساده یا زیگزاگ باشد. با استفاده از پایه مخصوص بدوزید. ( تصویر ۴۸-۳ )

 

 

لبه‌دوزی با تور دوخت

ابتدا « ۵/۰ سانتیمتر » اضافه درز را به سمت روبرگردانید و اتو کنید ، یا لبه اضافه درز را سردوز نمایید . حال تور را روی لبه لباس قرار داده و بدوزید و سپس اتو کنید. ( تصویر ۴۹-۳ )

پس‌دوز با چرخ دوخت

 • ابتدا لبه پارچه را به اندازه اضافه درز تا کنید.
 • لبه اضافه درز را به اندازه ( ۱سانتیمتر ) به سمت داخل تا کنید.
 • سومین« تای »  آن را مطابق شکل « تا »  کنید . ( ۳-۵۰ تصویر )
 • از پایه پسدوز استفاده کنید.
 • چرخ را روی درجه مناسب پسدوز قرار دهید و لبه دامن را بدوزید . ( تصویر ۵۱-۳ )

لایه چسب دوخت

لبه لباس را به اندازه الزم « تا » کرده، اتو بزنید.الیه چسب را به اندازه پهنای لباس تهیه کرده وبه صورتی که چسب الیه روی کار باشد به پهنای لبه لباس بدوزید تا پس از اتو زدن به لباس بچسبد.( ۳-۵۲ تصویر )

زانفیکس دوخت

ابتدا لبه لباس را پاک‌دوزی کنید و به سمت داخل « تا » کرده اتو نمایید . لایه زانفیکس را بین « تا» پارچه قرار داده و روی آن را اتو کنید. بهتر است پهنای لایه مقداری کمتر از پهنای لبه لباس باشد. « تا » هنگام اتو کردن به اتو نچسبد.

از زانفیکس پودرینیز می توانید استفاده کنید. لازم به ذکر است بعضی از پارچه ها با استفاده از زانفیکس ظاهری نا زیبا پیدا می کند که نیاز است قبل از استفاده در پارچه اصلی روی قطعه ای دیگر از آن پارچه امتحان شود . ( ۳-۵۳ تصویر )

 

 

لبه‌دوزی در دامن کلوش

به دو روش انجام میگیرد:

روش اول

لبه دامن را پاک ‌دوزی کنید.اضافه درز را « ۱ سانتیمتر »  « تا » کرده و اتو نمایید . سپس از کنار پاک‌ دوزی ( سردوز ) چرخ کنید. این نوع دوخت برای مواردی که مقدار اضافه درز کماست به کار می رود. ( تصویر ۵۴-۳ )

روش دوم
 • ابتدا لبه دامن را پاک دوزی کنید . زیر دوخت پاک‌ دوزی یک ردیف بخیه درشت بزنید . نخ زیر بخیه را بکشید تا اضافه پارچه جمع شود وتا لبه اضافه درز به اندازه قسمت بالایی « تا » شده، و به طرف پشت لباس بخوابد. ( تصویر ۵۵-۳  )
 • لبه دامن را در یک ردیف بخیه درشت بزنید ونخ را بکشید سپس یک طرف « تای » نوار اریب را به دامن بدوزید و سمت دیگر نوار را به دامن پسدوزکنید.( تصویر ۵۶-۳ )
 • از پایه پیچ رل نیز می توان برای دوخت لبه دامن کلوش استفاده کرد.

 

 

کش

اندازه کش را با توجه به کشـــایی آن، بین»۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر« کمتر از دور کمر در نظر بگیرید.کشدوزی را به دو روش میتوانید انجام دهید.

روش اول

دو سر کش را روی هم قرار دهید و بدوزید. ( بهتراست از دوخت زیگزاگ استفاده شود.) کش و محل دوخت را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و با سنجاق کش را به پارچه وصل نمایید.با چرخ سردوز، لبه کش را )در حالی که کشیده شده(به پارچه بدوزید. )تصویر ۵۸-۳ و۵۷-۳)

کش را به سمت داخل برگردانید و از کنار دوخت سردوز، با دوخت بخیه یا زیگزاگ چرخ کنید.( زیگزاگ مخصوص کش ) در صورت تمایل روی کش را می توانید دو بار چرخ کنید. ( تصویر ۵۹-۳ )

 

 

توجه :

کش زیر تیغ ( چرخ سردوز ) نرود.

روش دوم

در این روش اضافه درز پارچه را به اندازه پهنای کش به اضافه « ۱ سانتیمتر  »  در نظر بگیرید . مقدار منظور شده برای پهنای کش را در پارچه « تا » کنید .  و « ۱ سانتیمتر » اضافه درز آن را نیز « تا »  کرده ، اتو کنید . سپس مطابق شکل چرخ کنید. ( تصویر ۶۰-۳ )

قسمتی از دوخت را باز بگذارید.کش را با سنجاق قفلی از محل دوخت شده عبوردهید . ( لیفه ) دو سر کش را روی هم قرار داده، بدوزید. ( ۳-۶۱ تصویر )

تمام کش را داخل محل دوخت برده و درز را کامل بدوزید.برای زیبایی بیشتر روی کش را مطابق شکل چرخ کاری کنید. ( تصویر ۶۲-۳ )

 

 

دکمه و قزن

دکمه انواع مختلفی دارد. برای دوخت دکمه ساده از چرخ نیز می توان استفاده کرد. اما برای پارچه های ضخیم لازم است از دکمه پایه دار استفاده شود . درصورت در دسترس نبودن این نوع دکمه، می تواندکمه ساده را پایه دار دوخت تا ضخامت ایجاد شده در قسمت سجاف موجب کشیدگی نشود.

 • دکمه بدون پایه یک بخیه در محل دکمه روی لباس بزنید. سوزن را ازداخل دکمه و پارچه عبور دهید و دوخت را انجام دهید.
  و با چند بار بست دوخت را محکم کنید.( ۳-۶۴ و ۳-۶۳ تصویر )
 • دوخت دکمه با چرخ با پایه مخصوص و تنظیم مناسب دکمه را بدوزید.( دوخت زیگزاگ با پایه ثابت ) ( تصویر ۶۵-۳)
 • دکمه‌ پایه‌دار و پایه‌دار کردن دکمه بدون پایه

دکمه پایه دار

سوزن را از پایه دکمه عبور دهید و به پارچه بدوزید. چند بار دوخت را تکرار کنید. در آخربا یک بست دوخت را محکم کنید. ( تصویر ۶۶-۳ )

پایه دار کردن دکمه

ابتدا مانند دکمه بدون پایه عمل کنید، سپس دوخت را مطابق شکل با کمی فاصله از پارچه بدوزید. ( از خلال دندان یا چوب کبریت برای ایجاد فاصله می توانید استفاده کنید. روی نخ پایه چند دندان موشی بزنید و انتهای نخ را بابست ( قالب ) محکم کنید. ( تصویر ۶۷-۳ )

 

 

دکمه جفتی

دکمه جفتی مناسب را نسبت به رنگ و جنس پارچه انتخاب کنید . دکمه را به وسیله دندان موشی یا بست بدوزید. توجه داشته باشید که پس از اتمام کار دو لبه لباس روی هممنطبق شود. ( تصویر ۶۸-۳ )

قزن

نسبت به نوع لباس قزن مناسب را انتخاب کنید. برای تعیین محل دوخت دو قسمت لباس را کنار هم قراردهید ، ابتدا محل دوخت را علامت بزنید.حلقه های قزن را به وسیله بست و یا دندان موشی به لباس وصل کنید. ( تصویر ۶۹-۳ )

قزن شلوار

این نوع قزن در کمرهایی که روی هم گرد داردبه کار می رود .قزن را در امتداد زیپ به وسیله بست یا دندان موشی بدوزید . حال زیپ را ببندید و قالب قزن را داخل قسمت دوخته شده قزن قرار دهید و محل دوخت قالب را مشخص کنید. ( تصویر ۷۰-۳ )

 

 

از دکمه جفتی و قزن ها برای اتصال دو قطعه لباس مثل کمر دامن و شلوار در انتهای زیپ استفاده شود.

جادکمه

اندازه جا دکمه را روی پایه مشخص کنید.برای دوخت جا دکمه ابتدا درجه تنظیم جا دکمه را روی شماره ۱ قرار داده و دوخت را انجام دهید . ( تصویر ۳-۷۲ و ۳-۷۱ )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 2 )

 

شماره ۲ درجه تنظیم جادکمه، دوخت انتهای جادکمه را محکم می‌کند . ( تصویر ۷۳-۳ و ۷۴-۳ )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 2 )

 

شماره ۳ درجه تنظیم جادکمه، برگشت دوخت جادکمه را انجام می دهد . ( تصویر ۷۵-۳ و ۷۶-۳ )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 2 )

 

شماره ۴ درجه تنظیم جادکمه، دوخت را در ابتدای جادکمه محکم می‌کند . ( تصویر ۷۷-۳ و ۷۸-۳ )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( 2 )

 

آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۲ ) آشنایی با انواع دوخت در طراحی لباس ( ۲ ) A  A 

نوشته های مرتبط

بررسی پماد کالامین

فاطمه میرزایی

اصل ۱۵۴ و ۱۵۵ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

ترند رنگ موی سال ۲۰۲۰ چه رنگ هایی است؟

صدیقه مخلوق پور