۲۶ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

استفاده و سوء استفاده از تاریخ

استفاده و سوء استفاده از تاریخ

استفاده و سوء استفاده از تاریخ ، کتاب خوب بخوانیم  ، فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایراندخت ، کتاب خوب بخوانیم ، فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

 

کتاب استفاده و سوء استفاده از تاریخ : 

این کتاب به بررسی نقش تاریخ در مشروعیت بخشی به خواسته ها و اهداف گروه های سیاسی و دینی در گیرو دار نزاع هایشان می پردازد. 

از تاریخ چه استفاده‌ هایی می‌ توان کرد؟ چرا از تاریخ برای ایجاد مشروعیت دینی و سیاسی کمک می ‌گیرند؟ مصداق‌ های “استفاده از تاریخ” و “سوء استفاده از تاریخ” چیست؟  ایراندخت
پیتر خیل، مورخ برجسته  هلندی، در این کتاب می‌ کوشد به این سوال‌ ها پاسخ دهد. او نقش تاریخ را در مشروعیت ‌بخشی به خواسته ‌ها و اهداف گروه‌ های سیاسی و دینی در گیرودار نزاع‌ هایشان بررسی می‌کند. در این کتاب هم سوء استفاده ها از “تاریخ” و هم آنچه مورخ را به “جعل تاریخ” سوق می ‌دهد، تحلیل می‌ شود.  ایراندخت

سوء استفاده از تاریخ به تدریج جایگاه “تاریخ” را به ویژه پس از انقلاب فرانسه تضعیف کرد و در پی تحولات عصر روشنفکری، تعبیر صرفاً دنیوی از تاریخ در قیاس با تأویل مذهبی آن بیشتر شد. با این حال، تاریخ انتقام خود را گرفت. ظهور اندیشمندانی چون ادموند برک، هگل، مارکس، آگوست کنت و نیچه به تدریج سبب تحول اندیشه‌ورزی تاریخی و تقویت جنبه‌ی مادی در تحلیل‌ های تاریخی شد.

پیتر خیل روند تحول تاریخ و سیر مفاهیم کار کردهای تاریخ در قرون گذشته، به ویژه از دورۀ رنسانس به بعد، را بررسی می کند؛ سیری که از نگاه مقدس مآبانه به تاریخ شروع شد و به تلاش برای رفع تخیّل و توهّم از گذشته بر مبنای تحلیل های عقلی از آن انجامید. 

این کتاب برای آگاهی از روندی که علم تاریخ طی کرد و « استفاده» و «سوء استفاده»های که از آن شد سودمند است ؛ به خصوص وقتی بدانیم که این روند دربارۀ تاریخ هنوز هم ادامه دارد.  ایراندخت

  • پیتر خیل
  • برگردان: حسن کامشاد
  • انتشارات فرهنگ جاوید، چاپ اول ۱۳۹۳
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۱۱۲ صفحه
برای دیدن: ایراندخت

 

نوشته های مرتبط

امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر یونان

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر هند

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

یازده + نوزده =