۱۱ آذر ۱۴۰۲
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز ویولن

آشنایی با ساز ویلون ٬ تاریخچه ساز ویلون ٬ پیشینه ساز ویلون ٬ ساز ویولون violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولون ٬ کوک ساز ویولون ٬ محدوده صوتی ویولون ٬

آشنایی با ساز ویولن ٬ تاریخچه ساز ویولن ٬ پیشینه ساز ویولن ٬ ساز ویولن violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولن ٬ کوک ساز ویولن ٬ محدوده صوتی ویولن ٬ آشنایی با ساز ویولن ٬ تاریخچه ساز ویولن ٬ پیشینه ساز ویولن ٬ ساز ویولن violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولن ٬ کوک ساز ویولن ٬ محدوده صوتی ویولن ٬

 

سازهای زهی (زخمه ایی- آرشه ایی) موسیقی غربی-شرقی (کلاسیک وغیر کلاسیک):

سـازهای زهـی آن دسـته از سـازهای موسیقی هسـتند کـه در آنهـا صـدا از ارتعـاش زه یـا تـار یـا سـیم تولیـد می شـود. معمولاً بـا زخمـه زدن یـا ضربه زدن و یـا کشیدن کمان و آرشه بـر روی ایـن زه هـا صـدای دلخـواه از ساز در می آیــد. سازهای زهــی را بــه صورت هــای مختلف بخشبنـدی کرده انــد.

ویولن (violin):

ساز زهی و آرشه ای است. این ساز کوچک ترین عضو سازهای زهی آرشه ای است. برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می شود. کوک سیم های ویولن از زیر به بم به ترتیب:  می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم). اصوات سیم های مجاور نسبت به یکدیگر فاصله پنجم درست را تشکیل می دهند.

آشنایی با ساز ویلون ٬ تاریخچه ساز ویلون ٬ پیشینه ساز ویلون ٬ ساز ویولون violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولون ٬ کوک ساز ویولون ٬ محدوده صوتی ویولون ٬

در این وسعت صدا ویولن قادر است تمام فواصل کروماتیک و کوچکتر از آن را اجرا نماید. نقش این ساز چه در ارکستر بزرگ چه به طور جمعی و انفرادی بسیار پر اهمیت است. وجهه جهانی ویولن را می توان در سازگاری آن با فرهنگ های مختلف و حضور این ساز در موسیقی ملل مختلف دید. محبوبیت این ساز بخاطر حالت های با معنا وزیاد ان است ،صدای موج گونه این ساز می تواند هم آهنگ های آرام و احساسی و هم قطعات تند و خیره کننده را با همان میزان تاثیر گذاری می تواند ایجاد نماید.

تاریخچه ویولن:

تاریخچه ویولن در اروپا به قرن ۹ میلادی باز می گردد.بسیاری معتقدند که ویولن نمونه تکمیل شده ساز رباب است. رباب سازی است که بعدها وقتی به اروپا آورده شد و تغییراتی در آن بوجود آمد به نام ربک در اروپا شهرت گرفت. برخی بر این باورند که ساز ویولن متعلق به یک امپراطوری هند در ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد بوده است و برخی دیگر ریشه ان را در افریقا و حتی کشورهای عربی می دانند. فرم های اولیه دارای سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند و این ساز با چهار سیم سر اغاز ساز ویلون تکامل یافته در سال های اینده شد. در اروپا از قرن ۱۱ به بعد ساز ویولن به صورت تکامل یافته دیده می شود.

 آشنایی با ساز ویلون ٬ تاریخچه ساز ویلون ٬ پیشینه ساز ویلون ٬ ساز ویولون violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولون ٬ کوک ساز ویولون ٬ محدوده صوتی ویولون ٬

پیشینهٔ ساز ویولن:

از اولین سازندگان ویولن می توان به گاسپارو برتولونی ایتالیایی نام برد، که در برخی موارد وی را مخترع این ساز می دانند. از شاگردان مشهور گاسپارو برتولونی آندره آماتی بود که او هم بهترین سازنده ویولن در سطح جهان یعنی آنتونیو استرادیواری ایتالیایی را پرورش داد. تا کنون کسی در جهان پیدا نشده که نه تنها بتواند هنر او را تکمیل نماید بلکه قادر نبوده ویولنی بسازد که از حیث زیبایی و صوت بتواند با ویولن های آنتونیو استرادیواریوس برابری نماید.

آشنایی با ساز ویلون ٬ تاریخچه ساز ویلون ٬ پیشینه ساز ویلون ٬ ساز ویولون violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولون ٬ کوک ساز ویولون ٬ محدوده صوتی ویولون ٬
ویولن ساخت گاسپارو برتولونی ایتالیایی

 

جلا و ظاهر خوش ویولن استرادیواریوس چیزی در حد کیفیت خورشید که روی پوست ابریشمی تابیده باشد است و هم چنین نرمی و لطافت خاص و منحصر به فرد یا می توان گفت پختگی. یکی از کارهای استرادیواریوس ایجاد ویولن کنسرت است که با طنین نیرومند خود در کنسرت ها مقام ارجمند دارد و مو سیقی بیشتر از این لحاظ مدیون استرادیواریوس می باشد. تاکنون بیش از سه سده از اختراع اولین نمونه ویولن توسط گاسپارو برتولونی می گذرد و در این مدت با وجودی که کشفیات جدیدی در علوم فیزیک و شیمی نموده اند نه تنها نتوانسته اند در ساختمان ویولن تغییری بدهند بلکه از رموز کار سازندگان قدیم نیز چیزی درک نکرده اند.

 

ویولن ساخت استرادیواریوس
 
بخش های ویولن:

خرک (در جلو)، گریف (جسم سیاه رنگ در عقب) و سیم های ویولن این ساز از ۵۸ قطعه مختلف با ۳۶ سانتی متر ساخته می شود. وزن آن در حدود ۴۰۰ گرم با قابلیت تحمل ۷/ ۷ کیلوگرم بار می باشد.

 

ویولن از بخش های زیر تشکیل شده است :

آرشه:

یا کمان ترکه ای چوبی است که رشته های موی دم اسب در طول آن کشیده شده و به دو سر آن ثابت شده است.

جعبه طنینی(جعبه ریزونانس):

جعبه ای است که از سه بخش صفحه روئی، صفحه زیرین و زوارهای دور تشکیل شده است. گریف، خرک و سیم گیر در این ساز از جنس چوب آبنوس (به دلیل استحکام بیشتر) می باشد.

دسته یا گردن:

در واقع دنباله چوب آبنوس تکیه سیم هاست که محل انگشت گذاری نوازنده در قسمت بالای آن قرار دارد. نوازنده ویولن قادر است در تمام طول چوب آبنوس انگشت گذاری کند. انتهای دسته به جعبه کوچکی (جعبه کوک) ختم می شود که سیم ها در درون آن به دور گوشی های کوک پیچیده می شوند.

خرک:

پلیست بین سی مها و جعبه طنینی. نقش خرک تقسیم راه سیم ها، نگه داشن سیم ها با ارتفاع خاص برای عبور بر روی جعبه طنینی و انتقال ارتعاشات سیم ها به جعبه طنینی. در داخل جعبه طنینی استوانه چوبی کوچکی قرار دارد (تقریباً در زیر محلی که خرک قرار دارد)، که نقش آن انتقال ارتعاشات به صفحه زیرین ساز و مانعی در جهت عدم شکسته شدن صفحه روئی ساز از فشار سیم ها و خرک.

گریف:

از آبنوس ساخته شده و در طول دسته ویلن چسبیده است و تا میانهٔ جعبهٔ ساز ادامه دارد. گریف بخشی است که نوازنده با انگشت خود سیم را به آن می چسباند و به این ترتیب طول سیم را کوتاه می کند و نت های مختلف را می نوازد.

سیم گیر:

از آبنوس ساخته شده و در فاصله اندکی از خرک تا آخر تنه ویولن کشیده شده است. با زهی از جنس روده یا پلاستیک یا سیم به دکمه ای که در قسمت پائین جدار تعبیه شده بند می شود.

سیم ها:

سیم ها از جعبه کوچک سر ساز آغاز شده در طول چوب آبنوس تکیه گاه سیم ها ادامه یافته، از روی خرک عبور کرده و در سیم گیر مهار می شوند. سیم های ویولن قبا از روده گوسفند (زه) ساخته می شد. امروزه در سی مهای بم تر، روی روده سیم فلزی نازکی می پیچند و در سیم های زیرتر از مفتول فلزی تنها استفاده می شود.

نقش این ساز چه در ارکسرها، به صورت گروه نوازی و چه در ارکسر مجلسی و ختی بصورت تکنوازی پر اهمیت است و بیشرین نقش را در ارکستر بر عهده دارند. نخستین سازندگان معروف ویولن از ایتالیا هستند. گاسپارو داسالو نخستین ویولن حقیقی را ساخت، اما معروفترین ویولن ها در شهر کرمونا ساخته شدند. آندره اماتی و فرزندش نیکولا آماتی و شاگردش آنتونیو اسرادیواری، بهترین ویولن های دنیا را تاکنون ساخته اند.

کوک ساز ویولن:

محدوده صوتی ویولن:

این ساز دارای وسعت صوتی ۳ اکتاوی می باشد.

برای دیدن: 

ایران دخت

 

آشنایی با ساز ویولن ٬ تاریخچه ساز ویولن ٬ پیشینه ساز ویولن ٬ ساز ویولن violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولن ٬ کوک ساز ویولن ٬ محدوده صوتی ویولن ٬ آشنایی با ساز ویولن ٬ تاریخچه ساز ویولن ٬ پیشینه ساز ویولن ٬ ساز ویولن violin ٬ ساز زهی ٬ بخش های ویولن ٬ کوک ساز ویولن ٬ محدوده صوتی ویولن ٬

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با کتاب مرد گچی

هادی گراوندی

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی

هادی گراوندی

انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

پنج × چهار =