مجله ایران دخت رسانهای آنالین با موضوع زیبایی )صنایع زیبایی( و سبک زندگی مدرن در حوزه زیبایی است که از سال 1398 توسط وب سایت ایران دخت ایجاد شد. در ابتدا تیمی خوش ذوق و سپس تیمی از کارشناسان و افراد متخصص و خوش ذوق در حوزههای تغذیه و تناسب اندام، مواد آرایشی بهداشتی، پوست، مو، زیبایی، پوشاک و مد، سالمت و درمان و فرهنگ و هنر گرد هم آمده تا مطالب مفیدی را در اختیار کاربران قرار دهند.

نمایش بر اساس:
paginage image