۳ آبان ۱۴۰۰

ایران دخت

دفتر تهران:

نشانی: خیابان آزادی-روبروی خیابان دکترقریب-پلاک 134- برج نوآوری دکترقریب-طبقه 5

مدیریت: جناب آقای مهندس یوسفوندی

تلفن: 02128425102


دفتر کرمانشاه:

نشانی: خیابان شریعتی، نبش خیابان شورا، ساختمان مُکری، طبقه پنجم، واحد 13

مدیریت: جناب آقای مهندس ایوب امیریان

تلفن: 08337235473


 

website: https://www.iran-dokht.ir

Email: info@iran-dokht.ir

instagram: https://instagram.com/irandokht.co

telegram: https://telegram.me/irandokhtuser

whatsapp: @irandokht_support

aparat: aparat.com/irandokht.co