۸ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • باشگاه مشتریان ایران دخت

باشگاه مشتریان ایران دخت

مدیر محتوا

فعالیتهای خودت رو در اپلیکیشن و وب سایت ایران دخت به امتیاز تبدیل کن، امتیازاتت رو به پول تبدیل کن

در هریک از بخشهای زیر میتوانید فعالیتهای خود را به امتیاز تبدیل کنید:

🔵 تعداد نصبهایی از اپلیکیشن ایران دخت که با معرفی شما انجام شده است.

🔵 تعداد رزرو نوبتهایی که در سالنها و کلینیکهای زیبایی از طریق اپلیکیشن ایران دخت انجام داده اید.

🔵 تعداد رزرو نوبتها در سالنها و کلینیکهای زیبایی مربوط به دوستانی که شما معرف آنان در نصب اپلیکیشن ایران دخت بوده اید.

🔵 مشارکت شما در فروش محصولات فروشگاه اینترنتی ایران دخت.

🔵 تعداد دفعاتی که در مسابقات مختلف ایران دخت شرکت کرده اید.

🔵 تعداد دفعاتی که در مسابقات مختلف ایران دخت برنده شده اید.

🔵 تعداد دفعاتی که در نظرسنجی پس از رزرو نوبت شرکت کرده اید.