۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

استخدامی

سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.

جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید.

سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامـی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید. سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید. سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید. سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.جهت اطلاع از آخرین اخبار استخـدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید. سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید.سامانه بزرگ ایران دخت در سراسر کشور در زمینه های مختلف نیاز به همکاری دارد.
جهت اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ایران دخت همواره از این بخش بازدید کنید.

استخدامی

دعوت به همکاری

مدیر محتوا
مجموعه «ایران دخت» جهت تکمیل کادر اداری خود در بخش تیم پشتیبانی شعبه کرمانشاه به یک نفر خانم نیازمند است. شرایط کاری: ۶ ساعت در روز از شنبه تا ۵ شنبه تعطیلی در روزهای تعطیل رسمی کشور حقوق توافقی + پاداش بیمه بعد از گذراندن دوره آموزشی و آزمایشی ۲
استخدامی

دعوت به همکاری در تیم بستن قرارداد با سالن های زیبایی

مدیر محتوا
دعوت به همکاری در تیم بستن قرارداد با سالن های زیبایی ، ایران دخت ، ایراندخت ، دعوت به همکاری در تیم بستن قرارداد با سالن های زیبایی ایران دخت در تیم ارتباط با سالن های زیبایی بانوان در شهر کرمانشاه نیاز به همکاری دارد. شرح کار: شنبه تا ۵