۱۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش آواز

 ردیف های آوازی ، آمـوزش آواز ، آمـوزش خوانندگی ، آمـوزش ردیف آوازی ، ردیف های موسیقی ایرانی ، ردیف های آوازی ، آموزش صداسازی ، آمـوزش ردیف های موسیقی ایرانی ، آموزش خوانندگی ، صداسازی 

در آمـوزش آواز برای به دست آوردن تکنیک های خوانندگی راهکارهای متعددی وجود دارد. اما مهم ترین مسئله، تمرین و استعداد شخصی شما در خوانندگی می باشد و شاید بتوان گفت استعداد در مرحله دوم قرار دارد و پشتکار و ممارست در یادگیری آواز اهمیت بیشتری دارد. در اینجا به طور تخصصی به تکنیک صداسازی و خوانندگی خواهیم پرداخت. اگر شما در بهترین آموزشـگاه ها به یادگیری بپردازید اما تا زمانی که به درستی نکات را رعایت نکنید و تمرین نکنید، نتیجه ی دلخواه را دریافت نخواهید کرد.

آموزش آواز ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز باغلاما

هادی گراوندی
آشنایی با ساز باغلاما ، معرفی ساز باغلاما ، تاریخچه ساز باغلاما ، انواع ساز باغلاما ، آموزش ساز باغلاما ، تفاوت دیوان و باغلاما ، آشنایی با ساز باغلاما ، معرفی ساز باغلاما ، تاریخچه ساز باغلاما ، انواع ساز باغلاما ، آموزش ساز باغلاما ، تفاوت دیوان و
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فالش یعنی چه ژوست یعنی چه

هادی گراوندی
فالش یعنی چه ژوست یعنی چه ، چگونه فالش آواز نخوانیم ، فالش یعنی چه ژوست یعنی چه ،  چگونه فالش نخوانیم ، فالش خواندن یعنی چه ، اصطلاح فالش در موسیقی ، فالش خواندن ، فالش خواندن یعنی چه ، راه های رفع فالش خواندن ، فالش خواندن ،
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

بهداشت حنجره در آواز ۵

فاطمه میرزایی
بهداشت حنجره در آواز ۵ ، ندول تار صوتی ، بهداشت حنجره در آواز ، ندول تار صوتی ، بیماری حنجره و تارهای صوتی ، بهداشت حنجره در آواز ۵ ،  التهاب حنجره ، بیماری های حنجره و تارهای صوتی ، بهداشت حنجره در آواز ۵ ، لارنژیت ، التهاب
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با دستگاه شور

هادی گراوندی
آشنایی با دستگاه شور ، دستگاه های ایرانی ،  آشنایی با دستگاه های ایرانی ، دستگاه های آوازی  ، آشنایی با دستگاه شور  ، دستگاه شور ، گوشه های دستگاه شور ، ایراندخت ، گوشه های دستگاه شور ، دستگاه های ایرانی ، دستگاه های آوازی  ،    دستگاه شور:
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

بهداشت حنجره در آواز قسمت چهارم

فاطمه میرزایی
بهداشت حنجره در آواز قسمت چهارم   بهداشت حنجره در آواز : بیماری های دهان وحلق : ۱- التهاب دهان : عوامل متعددی در ایحاد التهاب دهان دخالت دارند. کمبودهای تغذیه ای (مثل کمبود ویتامین ها، مواد معدنی و …) و شیمی درمانی ها نیز موجب التهاب دهان می گردند.
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

بهداشت حنجره در آواز قسمت سوم

فاطمه میرزایی
بهداشت حنجره در آواز قسمت سوم ، بهداشت حنجره در آواز ، بیماری های گوش ، عفونت ها و التهابات گوش ، بهداشت حنجره در آواز قسمت سوم   بهداشت حنجره در آواز :  ایران دخت ایران دخت  بیماری های گوش :  ایران دخت  انسداد مجرای گوش خارجی در اثر جرم
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی

هادی گراوندی
انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی ، انواع گوشه ها در موسیقی ایرانی ، ردیف آوازی ، ردیف آوازی ایرانی ، دستگاه های موسیقی ایرانی  ، دستگاه های موسیقی ایرانی   انواع گوشه: دستگاه همانطور که در پست های قبل گفتیم گوشه ها قطعه هایی از اجزای یک دستگاه را تشکیل
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی

هادی گراوندی
آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی را برای شما عزیزان شرح می دهیم مانند نت شاهد ، نت ایست ، نت متغییر ، نت تونیک ، تحریر یا چهچهه  آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی   مفاهیم ردیف آوازی ایرانی:   نت شاهد: نت شاهد نتی است که در نغمات
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

بهداشت حنجره در آواز (۲)

هادی گراوندی
بهداشت حنجره در آواز (۲) تنگی نفس: بیمار تنگی نفس به عنوان آگاهی ناراحت کننده از تنفس تعریف می شود. بیماران احساس های ناراحت کننده ای در ارتباط با تنفس تجربه می کنند. هر گاه کار تنفس بیش از حد افزایش یابد، تنفس نفس روی می دهد. بسیاری از بیماری
آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با برخی بیماری های آوازی

هادی گراوندی
آشنایی با برخی بیماری های آوازی با توجه به اینکه حفاظت و مراقبت صحیح از تارهای صوتی و همچنین سلامت دستگاه شنوایی برای استفاده کنندگان حرفه ای صدا بسیار حائز اهمیت می باشد، در این بخش و بخش های بعدی درباره پاره‌ای از مشکلات، بیماری ها و راه های نگهداری