۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

دل نوشته

بستری برای همه هنرمندان و هنردوستان علاقمند به ادبیات و داستان نویسی که دل نوشته های خودرا در یک مجله فرهنگی ادبی ثبت و منتشر کنند.

دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

روز مادر

هادی گراوندی
قدردانی از مادر ، تبریک روز مادر ، دلنوشته زیبا در مورد مادر ، هدیه روز مادر ، دلنوشته برای مادر ، ایران دخت ، ایران دخت ، قدردانی از مادر ، تبریک روز مادر ، دلنوشته زیبا در مورد مادر ، هدیه روز مادر ، دلنوشته برای مادر ،
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟

هادی گراوندی
احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟ ، دل نوشته زیبا ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه ، احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟  ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

اگر آدمها تا ابد زندگی میکردند …

هادی گراوندی
اگر آدمها تا ابد زندگی میکردند … ،  ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه   اگر آدمها تا ابد زندگی
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

چای زندگیت را به موقع سر بکش

مدیر محتوا
دلنوشته زیبا ، دلنوشته زیبا و دلنشین ، دلنوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه ، دلنوشته زیبا و جدید ، چای زندگیت را به موقع سر بکش ، دلنوشته زیبا ، دلنوشته زیبا و دلنشین ، دلنوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

پیامک های پدر و مادرم

مدیر محتوا
پیامک های پدر و مادرم ، دل نوشته  ، جملات زیبا درباره پدر و مادر ، جملات زیبا تقدیم پدر و مادر ، متن های زیبا در مورد پدر و مادر ، تقدیم پدر ومادر ، نیکی به پدر و مادر ، جملات زیبا تقدیم پدر ومادر ، دل نوشته
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا
کسانی که حوصله ندارند … ، کافکا ، فرهنگِ سه‌خطی ، فرانتس کافکا ، دکترصفایى مقدم ، دل نوشته ، کسانی که حوصله ندارند … ، ایراندخت ، دکترصفایى مقدم   کسانی که حوصله ندارند … “فرهنگ سه خطی” ایراندخت  روزی “فرانتس کافکا” نویسنده مشهور چک تبار، در حال قدم
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کسی به مادرم نگفت که، محسن شهید شده است!

هادی گراوندی
کسی به مادرم نگفت که، محسن شهید شده است! ، دل نوشته  ، کسی به مادرم نگفت که، محسن شهید شده است!  دل نوشته ، داستان نویسی ، دفاع مقدس ، شهادت ، شهید ، مادر شهید ، دل نوشته ، داستان نویسی ، دفاع مقدس ، شهادت ، شهید