۴ خرداد ۱۴۰۳

کتاب خوب بخوانیم

کتابخوانی ، آموزش کتابخوانی ، کتاب خوب بخوانیم ، جدیدترین کتابها ، ایراندخت ، بهترین کتاب  ، آموزش کتابخوانی ، جدیدترین کتابها ، بهترین کتاب  ، 

بدون مقدمه باید گفت که همۀ ما دوست داریم کتاب های خوب بخوانیم. اما تا زمانی که این کتاب های خوب معرفی و شناخته نشوند کسی هم نمی تواند از آن ها بهره ببرد. ما هم اعتقاد داریم که باید کتاب های خوب خواند. با معرفی کتاب های خوب به سمت کتاب و کتاب خوانی تشویق می شویم.

به همین دلیل ما در ایران دخت قصد داریم به شما کتاب های خوب معرفی کنیم تا پس از خواندن آن ها تأثیرات آن را در زندگی خود مشاهده کنید. همچنین از زمانی که برای مطالعه آن ها صرف می کنید احساس رضایت و خشنودی داشته باشید.

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

هم صحبتی با خیال، گفت وگو با واقعیت

هادی گراوندی
هم صحبتی با خیال، گفت وگو با واقعیت ، کتاب خوب بخوانیم  ، کتاب خوب بخوانیم کتاب هم صحبتی با خیال، گفت وگو با واقعیت: مصاحبه‌های خیالی مایلز کینگتن، طنزنویس بلندآوازهٔ بریتانیایی، با شخصیت‌های ادبی، هنری و تاریخی بخش اول این کتاب را شکل داده است. این گفت‌وگوهای خیالی نخست
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب مینیمالیسم دیجیتال، یافتن زندگی متمرکز در یک جهان پرهیاهو

هادی گراوندی
کتاب مینیمالیسم دیجیتال، یافتن زندگی متمرکز در یک جهان پرهیاهو ، معرفی کتاب خوب ، مینیمالیسم چیست ، ایران دخت ، ایراندخت ، کال نیوپرت
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب آدرنالین

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب آدرنالین ٬ غیاث المدهون ٬ اشعار کتاب آدرنالین ٬ کتاب آدرنالین اثر غیاث المدهون ٬ کتاب آدرنالین اثر غیاث راسم مدهون ٬ آشنایی با کتاب آدرنالین ٬ غیاث المدهون ٬ اشعار کتاب آدرنالین ٬ کتاب آدرنالین اثر غیاث المدهون ٬ کتاب آدرنالین اثر غیاث راسم مدهون ٬   کتاب
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب شباهت های دوجنس از ظهور مادرسالاری تا سقوط پدرسالاری

هادی گراوندی
کتاب شباهت های دوجنس از ظهور مادرسالاری تا سقوط پدرسالاری ، کتاب شباهت های دوجنس از ظهور مادرسالاری تا سقوط پدرسالاری ، کتاب خوب بخوانیم  ، ایراندخت ، الیزابت بدانتر ، ایراندخت  ، کتاب خوب بخوانیم   شباهت های دوجنس از ظهور مادرسالاری تا سقوط پدرسالاری: بدانتر در این کتاب بررسیِ
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب گفت و گویی دربارهٔ متافیزیک زمان

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب گفت و گویی دربارهٔ متافیزیک زمان ٬ کتاب خوب خواندن ٬ معرفی کتاب خوب ٬ رادلی داودن ،  ایراندخت ، آشنایی با کتاب گفت و گویی دربارهٔ متافیزیک زمان ٬ کتاب خوب خواندن ٬ معرفی کتاب خوب ٬ رادلی داودن ،  ایراندخت   گفت و گویی دربارهٔ
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی

هادی گراوندی
کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن  ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬    اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی: آیا واقعاً
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب تاریخ بدن در ادبیات

هادی گراوندی
کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی  ، ایراندخت  ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ ایراندخت      تاریخ بدن در ادبیات: این کتاب تحقیقی بینارشته‌ای دربارهٔ اشکالِ گوناگونِ بازنماییِ
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها

هادی گراوندی
کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن  ٬ کتاب احترام، تکوین منش در جهان نابرابری ها ٬ ریچارد سنت ٬ بهنام ذوقی رودسری ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواند    احترام، تکوین
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب حیات صدیقه (نامه ها، نوشته ها و یادها)

هادی گراوندی
کتاب حیات صدیقه (نامه ها، نوشته ها و یادها) ٬ معرفی کتاب خوب ٬ ایران دخت ٬ مهدخت صنعتی٬ افسانه ‌نجم‌آبادی ٬ غلامرضا سلامی٬ کتاب حیات صدیقه (نامه ها، نوشته ها و یادها) ٬ معرفی کتاب خوب ٬ ایران دخت ٬ مهدخت صنعتی ٬ افسانه ‌نجم‌آبادی ٬ غلامرضا سلامی ٬
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی

هادی گراوندی
کتاب پنبه،  آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی ٬  معرفی کتاب خوب ٬ ایران دخت ٬ ریچارد بولت ٬ کتاب پنبه،  آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی ٬  معرفی کتاب خوب ٬ ایران دخت ٬ ریچارد بولت ٬   پنبه، آب و هوا و