۱۸ بهمن ۱۴۰۱

آموزش تصنیف خوانی

ترانه خواندن ، تصنیف های موسیقی ایرانی ، بانوان موسیقی ایرانی  ، آموزش تصنیف خوانی ، ترانه خواندن ، تصنیف های موسیقی ایرانی ، بانوان موسیقی ایرانی

برخی از پژوهشگران با رویکرد تاریخی تصنیف را تعریف می‌کنند. این گروه تصنیف را به گونه‌ای پیشا اسلامی مانند فهلویات و چامه و چکامه نسبت می دهند در حالی که ما هیچگونه سند صوتی از این آثار نداریم و بیان ارتباط بین این گونه ها و تصنیف امروز ممکن نیست.

برخی دیگر تصنیف را بیشتر از بُعد وزن شعر و  هجایی دانستن آن تعریف کرده اند. این نگاه نیز متأثر از دیدگاه هجایی دانستن تمام اشعار غیر و  عروضی است در حالی که خیلی از این تصانیف نوعی شعر گذاری در ملودی است.
آموزش تصنیف خوانی

آموزش تصنیف خوانی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

اولین تصنیف سازان موسیقی ایرانی

هادی گراوندی
اولین تصنیف سازان موسیقی ایرانی   تصنیف سازان و ترانه سرایان قبل و بعد از مشروطیت: علی اکبر شیدا ( ۱۲۵۹_۱۳۲۴ ): تصنیف    با پیدایش شیدا، تصنیف سر و صورتی دیگر گرفت. عارف قزوینی درباره شیدا چنین نوشته است: از ۲۰ سال قبل مرحوم میرزا علی اکبر شیدا که
آموزش تصنیف خوانی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

تصنیف بت چین

هادی گراوندی
تصنیف بت چین تصنیف ای مه من ای بت چین   خواننده: محمد رضا شجریان شعر: علی‌اکبر شیدا آهنگساز: علی‌اکبر شیدا گام : آواز بیات‌ اصفهان گوشه هایی ساختار تصنیف: درآمد بیات اصفهان،عشاق    ای مه من ، ای بت چین ، ای صنم             
آموزش تصنیف خوانی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

معنی تصنیف و تصنیف خوانی

هادی گراوندی
معنی تصنیف و تصنیف خوانی ۱. معنی تصنیف در موسیقی:     معنای لغوی: گونه گونه ساختن، تمیز دادن، صنف صنف کردن، کتابی را از خود نوشتن، نوع نوع کردن مطالب و جمع آوری آنها، موشح، سرود، ترکیب و ترتیب به نواهای موسیقی های معانی مختلفی است که در منابع مختلف
آموزش تصنیف خوانی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

تصنیف امشب شب مهتابه

هادی گراوندی
تصنیف امشب شب مهتابه تصنیف امشب شب مهتابه   شعر: علی اکبر شیدا ،شیدا فروغی گام:  آواز بیات اصفهان ریتم:  ۶/۸                     امشب به بر من است آن مایه ی ناز              یا رب تو کلید صبح در چاه انداز ای روشنی صبح