۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دسته بندی: تغذیه و تناسب اندام

تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

آشنایی با خواص ریحان …

هادی گراوندی
آشنایی با خواص ریحان  طبیعت ریحان :  طبیعت ریحان گرم و خشک می باشد .  ریحان حاوی : ریحان حاوی ویتامین k ، c و
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

خواص شگفت انگیز پونه …

هادی گراوندی
خواص شگفت انگیز پونه  طبیعت پونه :  طبیعت پونه گرم و خشک می باشد .  پونه حاوی :  پونه حاوی مقادیر زیادی قند می باشد
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

آشنایی با خواص تره …

هادی گراوندی
آشنایی با خواص تره  طبیعت تره : طبیعت تره گرم و خشک می باشد . تره حاوی : تره حاوی کارتون ، ویتامین های C
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

 خواص باور نکردنی خرفه …

هادی گراوندی
 خواص باور نکردنی خرفه طبیعت خرفه : طبیعت خرفه سرد و خشک می باشد . خرفه حاوی : خرفه حاوی  ویتامین‌های B و C می
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

آشنایی با خواص جعفری …

هادی گراوندی
آشنایی با خواص جعفری  طبیعت جعفری : طبیعت جعفری گرم می باشد . جعفری حاوی : جعفری حاوی ویتامین های A . B . C 
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

با خواص شگفت انگیز سیر آشنا شوید …

هادی گراوندی
با خواص شگفت انگیز سیر  طبیعت سیر : طبیعت سیر گرم می باشد .  سیر حاوی :  سیر حاوی ویتامین های A . B .
تغذیه و تناسب اندام

خواص شگفت انگیز گردو …

هادی گراوندی
خواص شگفت انگیز گردو … طبیعت گردو : طبیعت گردو گرم و خشک می باشد . گردو حاوی : ویتامین A . C ، فسفر
تغذیه و تناسب اندام

خواص زرشک …

هادی گراوندی
طبیعت زرشک : طبیعت زرشک سرد و خشک می باشد . خواص زرشک : تقویت کننده ی بسیار عالی برای معده های ضعیف  می باشد
تغذیه و تناسب اندام مجله تخصصی ایران دخت

خواص شگفت انگیز پیاز …

هادی گراوندی
خواص شگفت انگیز پیاز طبیعت پیاز : طبیعت پیاز گرم و خشک  می باشد. پیاز حاوی  : پیاز حاوی ویتامین های  A . B .
تغذیه و تناسب اندام

آشنایی با خواص اسفناج ..

هادی گراوندی
آشنایی با خواص اسفناج طبیعت اسفناج : طبیعت  اسـفناج کمی سرد و تر ( معتدل ) می باشد. اسفناج حاوی  : اسفناج حاوی ویتامین های