۱۹ بهمن ۱۴۰۱

آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی ایرانی ، آموزش سلفژ  ، هارمونی ، فرم موسیقی ، ایراندخت  ، هارمونی ، فرم موسیقی ، ایراندخت ، آموزش سلفژ ، آموزش تئوری موسیقی ایرانی ، آموزش تئـوری موسیقـی ، آموزش تئـوری موسیقـی 

آموزش تئـوری موسیقـی مطالعه ای است که به ما امکان می دهد زبان موسیقی را متوجه شویم. این مجموعه دستورالعمل ها و شیوه هایی است که برای تشخیص راه های مختلف بیان احساسات با صدا، استفاده می شود. تئـوری موسیقـی همچنین به ما کمک می کند تا آهنگ های موسیقی را تفسیر کنیم و با سایر نوازندگان ارتباط برقرار کنیم. در کنار آن بتوانیم در ایجاد یا اجرای موسیقی اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم.

آموزش تئوری موسیقی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آموزش تئوری موسیقی بخش دوم

هادی گراوندی
آموزش تئوری موسیقی بخش دوم کلید سل:  نت  کلید در موسیقی نشانه ای است که در سمت چپ حامل قرار می گیرد و موقعیت نت ها را روی حامل معین می کند. کلید سل  معمول ترین کلید موسیقی است درس های ما  با استفاده از آن نوشته شده و نشان
آموزش تئوری موسیقی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

مبانی تئوری موسیقی بخش اول

هادی گراوندی
مبانی تئوری موسیقی بخش اول مبانی نظری موسیقی ماده اولیه ای که موسیقدانان برای خلق آثار موسیقایی خود به کار می‌برند صوت است،  که خوب پدیده ای فیزیکی است. برای درک بهتر تئوری موسیقی، لازم است ابتدا به طور خلاصه به بررسی صوت از جنبه فیزیکی پرداخت شود. اصوات موسیقایی