۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دسته بندی: سلامت و درمان

سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل ۱۰۳ و ۱۰۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۱۰۳ و ۱۰۴ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل صد و سوم ( ۱۰۳ ) : ، ذکر صوتی است که ارتعاش ایجاد
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

بی‌پریدن ( Biperiden )

هادی گراوندی
بی‌پریدن ( Biperiden ) نام فارسی : بی‌پریدن نام انگلیسی : Biperiden نام تجاری : Akidinic طبقه بندی دارویی : آنتی کولینرژیک  طبقه بندی درمانی 
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

بیزاکودیل ( Bisacodyl )

هادی گراوندی
بیزاکودیل ( Bisacodyl ) نام فارسی : بیزاکودیل نام انگلیسی : Bisacodyl نام تجاری : Biscolax  طبقه بندی دارویی : مشتقات دی فنیل متان  طبقه
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

تی شرت هایی ضد ویروس کرونا

هادی گراوندی
تی شرت هایی ضد ویروس کرونا تی شرت هایی که قادر به مبارزه با ویروس کرونا هستند   پهمانطور که همه ما می دانیم ،
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

بتامتازون- اِن ( BETAMETAZON-N )

هادی گراوندی
بتامتازون- اِن ( BETAMETAZON-N ) نام فارسی : بتامتازون- اِن داروها نام انگلیسی : BETAMETAZON-N  نام تجاری : Betnesol-N  داروها طبقه بندی درمانی  : ضد
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل ۹۹ و ۱۰۰ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۹۹ و ۱۰۰ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل نودو نهم ( ۹۹ ) : از به طور مرتب به روزه بگیری :
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

بتامتازون ( Betamethasone )

هادی گراوندی
بتامتازون ( Betamethasone ) نام فارسی : بتامتازون  نام انگلیسی : Betamethasone  نام تجاری : Celestone طبقه بندی درمانی  : ضد التهاب ، مهار ایمنی