۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

برترین ها

برترین ها ، برترین سالنهای زیبایی ، سالنهای زیبایی ،  بهترین سالن هایی زیبایی ، بهترین آرایشگاه های زنانه ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین آرایشگاه زنانه ،

ایران دخت اصنافی را که مورد پوشش قرار داده است طبقه بندی نموده و ماهیانه برتریـن های هر طبقه را به همگان معرفی خواهد کرد. ایراندخت

بعنوان مثال در بخش سالن های زیبایی، رتبه بندی سالن ها بر اساس پارامترهای مختلفی انجام می گردد که مهم ترین و اثربخش ترین آن، نظرسنجی کاربران و مشتریان درباره آن سالن ها است. مخصوصاً مشتریانی که خدمات خود را در آن سالن ها انجام داده باشند. ایراندخت

از جمله پارامترهای مهم در نظرسنجی کاربران نسبت به یک سالن زیبایی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • رفتار و طرز برخورد پرسنل
 • سیستم نوبت دهی و رعایت نوبت
 • کیفیت خدمات
 • شیک و مرتب بودن سالن
 • خوش بو بودن سالن
 • نظم در کار
 • هزینه و تعرفه های منصفانه
 • کیفیت مواد آرایشی بهداشتی
 • رعایت نکات بهداشتی
 • مجهز بودن سالن
 • تعامل و همکاری پرسنل سالن
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸ ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین سالن زیبایی ،ایران دخت ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ،    تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸:   سالن زیبایی سُنار،
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران – سالن برتر فروردین ۹۸

مدیر محتوا
٬ تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران  سالن برتر فروردین ۹۸ ٬ سالنهای زیبایی ٬ سالن زیبایی ٬ آرایشگاه زنانه ٬ آریشگاه های زنانه ٬ سالن های زیبایی ٬ سالن زیبایی ٬ آرایشگاه زنانه ٬ آریشگاه های زنانه ٬ سالن های زیبایی ٬ سالنهای زیبایی    تقدیر از سالن زیبایی
برترین ها

تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اسفند ۹۷

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی سُنار  –  سالن برتر اسفند ۹۷ ، بهترین سالن زیبایی  ، سالنهای زیبایی  ، اپلیکیشن ایران دخت ، سالنهای زیبایی  ، آرایشگاه زنانه  ، آرایشگاه های زنانه  ، سالنهای زیبایی  ، آرایشگاه های زنانه  ، بهترین سالن زیبایی  ،    تقدیر از سالن زیبایی سُنار –