۲۶ دی ۱۴۰۰

برترین ها

برترین ها ، برترین سالنهای زیبایی ، سالنهای زیبایی ،  بهترین سالن هایی زیبایی ، بهترین آرایشگاه های زنانه ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین آرایشگاه زنانه ،

ایران دخت اصنافی را که مورد پوشش قرار داده است طبقه بندی نموده و ماهیانه برتریـن های هر طبقه را به همگان معرفی خواهد کرد. ایراندخت

بعنوان مثال در بخش سالن های زیبایی، رتبه بندی سالن ها بر اساس پارامترهای مختلفی انجام می گردد که مهم ترین و اثربخش ترین آن، نظرسنجی کاربران و مشتریان درباره آن سالن ها است. مخصوصاً مشتریانی که خدمات خود را در آن سالن ها انجام داده باشند. ایراندخت

از جمله پارامترهای مهم در نظرسنجی کاربران نسبت به یک سالن زیبایی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • رفتار و طرز برخورد پرسنل
 • سیستم نوبت دهی و رعایت نوبت
 • کیفیت خدمات
 • شیک و مرتب بودن سالن
 • خوش بو بودن سالن
 • نظم در کار
 • هزینه و تعرفه های منصفانه
 • کیفیت مواد آرایشی بهداشتی
 • رعایت نکات بهداشتی
 • مجهز بودن سالن
 • تعامل و همکاری پرسنل سالن
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی یانیز – سالن برتر آبان ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی یانیز – سالن برتر آبان ۹۸ ، تقدیر از سالن زیبایی یانیز – سالن برتر آبان ۹۸  تقدیر از سالن زیبایی یانیز – سالن برتر آبان ماه ۹۸   سالن زیبایی یانیز، با مدیریت سرکار خانم سارا همت پور در آبان ماه ۹۸ موفق شد که
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی ساره – سالن برتر مهر ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی ساره – سالن برتر مهر ۹۸ ، سالن زیبایی ساره ، آرایشگاه زنانه ، سالن زیبایی ، آرایشگاه های زنانه ، آرایشگاههای زنانه ، آرایشگاه های زنانه ،    تقدیر از سالن زیبایی ساره – سالن برتر مهر ماه ۹۸   سالـن زیبایی سـاره، با مدیریت
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی تابا – سالن برتر شهریور ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی تابا – سالن برتر شهریور ۹۸ ،  تقدیر از سالن زیبایی تابا – سالن برتر شهریور ماه ۹۸   سالن زیبایی تابا، با مدیریت سرکار خانم طاهره واصلی در شهریور ماه ۹۸ موفق شد که از دیدگاه کاربران اپلیکیشن ایران دخت، عنوان برترین سـالن را از آن
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی نگاه – سالن برتر مرداد ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی نگاه – سالن برتر مرداد ۹۸ ، تقدیر از سالن زیبایی نگاه – سالن برتر مرداد ماه ۹۸   سالن زیبایی نگاه، با مدیریت سرکار خانم ثریا بهرامیان در مرداد ماه ۹۸ موفق شد که از دیدگاه کاربران اپلیکیشن ایران دخت، عنوان برترین سـالن را از آن
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران – سالن برتر تیر ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران – سالن برتر تیر ۹۸ ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ، آرایشگاه زنانه ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین سالن زیبایی ، آرایشگاه های زنانه ،    تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران – سالن برتر تیر ماه ۹۸: سالن زیبایی ایتال
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر خرداد ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن برتر خرداد ۹۸ ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ، آرایشگاه زنانه ، بهترین سالن زیبایی ، سالن های زیبایی ، سالن زیبایی ویوا ، سالن های زیبایی ، ایراندخت ، سالنهای زیبایی ،    تقدیر از سالن زیبایی ویوا – سالن
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸ ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ، بهترین سالن زیبایی ، بهترین سالن زیبایی ،ایران دخت ، آرایشگاه های زنانه ، سالنهای زیبایی ،    تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اردیبهشت ۹۸:   سالن زیبایی سُنار،
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران – سالن برتر فروردین ۹۸

مدیر محتوا
٬ تقدیر از سالن زیبایی ایتال تهران  سالن برتر فروردین ۹۸ ٬ سالنهای زیبایی ٬ سالن زیبایی ٬ آرایشگاه زنانه ٬ آریشگاه های زنانه ٬ سالن های زیبایی ٬ سالن زیبایی ٬ آرایشگاه زنانه ٬ آریشگاه های زنانه ٬ سالن های زیبایی ٬ سالنهای زیبایی    تقدیر از سالن زیبایی
برترین ها بیوتی تاک

تقدیر از سالن زیبایی سُنار – سالن برتر اسفند ۹۷

irandokht admin
تقدیر از سالن زیبایی سُنار  –  سالن برتر اسفند ۹۷ ، بهترین سالن زیبایی  ، سالنهای زیبایی  ، اپلیکیشن ایران دخت ، سالنهای زیبایی  ، آرایشگاه زنانه  ، آرایشگاه های زنانه  ، سالنهای زیبایی  ، آرایشگاه های زنانه  ، بهترین سالن زیبایی  ،    تقدیر از سالن زیبایی سُنار –