۱۳ اسفند ۱۴۰۲

brimonidine tartrate

سلامت و درمان مجله ایران دخت

بریمونیدین تارترات ( Brimonidine Tartarate )

هادی گراوندی
بریمونیدین تارترات ( Brimonidine Tartarate ) نام فارسی : بریمونیدین تارترات نام انگلیسی : Brimonidine Tartarate نام تجاری : Alphagan طبقه بندی دارویی : آگونیست انتخابی آلفادو _ آدرنرژیک  طبقه بندی درمانی  : ضد آب سیاه چشم ، پایین آورندۀ فشار چشم . شکل دارویی : قطره چشمی  مکانیسم اثر