۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

نحوه برداشتن ابروی هشتی

نحوه برداشتن ابروی هشتی

    نحوه برداشتن ابروی هشتی

۱.اول نور را تنظیم نمایید.

۲. دست ها را بشویید و در صورت امکان ، از دستکش استفاده نمایید .

۳. فرد را روی صندلی اصلاح و در شرایط مناسب قرار دهید.

۴. موهای زاید اطراف ابرو را با بند یا موچین خودکار بردارید.

۵. برداشتن ابرو را از پل بینی (وسط دو ابرو) شروع کنید.

۶. بعد از برداشتن موهای زاید و اضافی که در فاصله ی زیاد از خطّ ابرو قرار دارنـد ،  مـی توانیـد کـوپ اولیه ی ابرو را انجام داده سپس فرم مناسبی به ابرودهید.

۷. پشت ابرو در قسمت آرک را دست نزنید و بگذارید به صورت هشتی و تیز بماند ، از بالای تاج ابرو تـا قسمت آرک را بر دارید. اینکه چند ردیف بر دارید بستگی به کلفتی و نازکی ابرو دارد.

۸. قسمت زیر ابرو در انتهای زاویه ابرو را بیشتر بر داشته و حالت هشـت را در قسـمت زیـر ابـرو نیـز ایجاد کنید.

۹. ابروی هشتی چشم را زیبا نشان داده و جذابیت خاصی به چهره می دهد.

۱۰. ابروی هشتی به صورت هشت باز یا هشت بسته برداشته می شود.

۱۱. برای برداشتن ابرو به فرم هشت بسته ،قسمت انتهای ابرو (دم ابرو) بیشتر از پشت ابرو

برداشته می شود و در قسمت تاج ابرو نیز ،از زیر کمتر برداشته و حالت کاملاً اریب می دهیم،

ولی در هشت بـاز زیر تاج ابرو و دم ابرو از قسمت زیر بیشتر برداشته می شود. 

۱۲. در صورت تمایل، دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر ایـن صـورت از بنـد اسـتفاده کـرده و  سپس

کوپ ثانویه ی ابرو را انجام دهید.

۱۳. موهای برداشته شده را به طریقه ی بهداشتی دفع نمایید. 

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

ایران دخت

نحوه برداشتن ابروی هشتی

۱۱.برای برداشتن ابرو به فرم هشت بسته ،قسمت انتهای ابرو ( دم ابرو ) بیشتر از پشت ابرو برداشته میشود و در قسمت تاج ابرو نیز ،از زیر کمتر برداشته و حالت کاملاً اریب می دهیم ، ولی در هشت بـاز زیر تاج ابرو و دم ابرو از قسمت زیر بیشتر برداشته می شود . ۱۱.برای برداشتن ابرو به فرم هشت بسته ،قسمت انتهای ابرو ( دم ابرو ) بیشتر از پشت ابرو برداشته میشود و در قسمت تاج ابرو نیز ،از زیر کمتر برداشته و حالت کاملاً اریب می دهیم ، ولی در هشت کوپ بـاز زیر تاج ابرو و دم ابرو از قسمت زیر بیشتر برداشته می شود . 

 

نوشته های مرتبط

اصل ۱۳۳ و ۱۳۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

چگونه شروع به دوست داشتن خود کنیم؟

هادی گراوندی

۱۰روش برای اینکه بدون دوش گرفتن تمیز و آراسته به نظر برسید؟

هادی گراوندی