۴ خرداد ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

برای آقایان ،کت و شلوار و کراوات جزو پوششی  است که حتماً باید گره زدن  آن را بدانید .چون در  عروسی ها و مراسمات رسمی  و … باید کت وشلوار بپوشید و کراوات بزنید .

گـره های کراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهند داد .

بستن گـره های ساده کراوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد .

در اینجا چند مدل  از این گره ها را برای شما شرح می دهیم .

اما مطمئن باشید با نگاه کردن به دستورالعمل های زیر ، کـراوات را به راحتی آب خوردن  می توانید گره یزنید .

 

روش اول :

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

روش دوم :

 

گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

روش سوم :

 

 گره زدن کراوات با روش های آسان و زیبا

روش چهارم :

روش پنجم :

 

گره های کراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهد داد .بستن گره های ساده کـراوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد . در اینجا چند مدل  از این گره ها را برای شما شرح می دهیم .گره های کـراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهد داد .بستن گـره های ساده راوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد . در اینجا چند مدل  از این گــره ها را برای شما شرح می دهیم . 

گـره های کـراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهد داد .بستن گـره های ساده کراوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد . در اینجا چند مدل  از این گره ها را برای شما شرح می دهیم .گـره های کـراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهد داد .بستن گره های ساده کـراوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد . در اینجا چند مدل  از این گره ها را برای شما شرح می دهیم .گـره های کـراوات مختلفی وجود دارد که به شما شخصیت متفاوتی در مراسمات مختلف خواهد داد .بستن گره های ساده کراوات برای بعضی ها کمی سخت می باشد . در اینجا چند مدل  از این گره ها را برای شما شرح می دهیم . A   A

 

نوشته های مرتبط

من چه نوع پوستی دارم؟؟؟

مدیر محتوا

اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی

اصل ۱۱۵ و ۱۱۶ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی