۱۰ تیر ۱۴۰۱

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان ، موسیقی ایرانی ،  موسیقی سنتی ،  موسیقی جهانی ، ایراندخت ، ایران دخت ، موسیقی سنتی ، ساز شناسی موسیقی ایران و جهان ، سازهای موسیقی ایرانی

سازهای ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود بنا به ماهیت همۀ انواع موسیقی های سنتّی ایران که غالباً مبتنی بر تکنوازی بوده اند تغییر، تحول و تکامل یافته اند و از این رو نیاز چندانی به ایجاد یا حفظ استاندارد، از جهت اندازه و حتی متحدالشکل بودن کامل ندارند.

به همین دلیل است که نه تنها سازندگان سازها اغلب از تجربه یا سلیقۀ شخصی خود ــ با رعایت اصول کلّی در ساختار ــ استفاده می کرده اند، بلکه حتی سازهای ساخته شده توسط سازنده واحد نیز ممکن است به خاطر برخی ضرورت ها، ابعاد و اندازه های حتی سازهای ساخته شده توسط سازنده ثابت و حتی صدا دهی یکسانی نداشته باشند. البته این موضوع فقط به سازهای ایران اختصاص ندارد و در مورد سازهای مورد استفاده در همه فرهنگ های غیر غربی نیز صادق است.

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز نی

هادی گراوندی
آشنایی با ساز نی را برای شما عزیزان شرح می دهیم امیدوارم این آشنایی با ساز نی به دوستان و همراهان کمکی کرده باشد.  آشنایی با ساز نی ساز نی: ساز نی، از سازهای بادی کهن و از جنس گیاه نی است که طول آن از شش گره و هفت
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز سه تار

هادی گراوندی
آشنایی با ساز سه تار سه تار: سه تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقّید است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده می شود. سه تار را از خانواده تنبور دانسته اند و امروزه، در مقایسه، به تار نزدیکتر است و معمولاً
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز رباب

هادی گراوندی
آشنایی با ساز رباب ساز رباب: رُباب یا رِباب از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقّید است که در ساخت آن، چوب، پوست، زه یا نخ نایلون به کار می روند و یکی از قدیمی ترین سازهای نواحی ایران است که رِدّ آن در ادبیات،  حجاری ها و حکاکی بر
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تار

هادی گراوندی
آشنایی با ساز تار ساز تار : کوک شکل ظاهری _ قسمت کاسه (شکم) خود به دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم شده که قسمت کوچکتر را نقاره می گویند. روی کاسه و نقارۀ تار پوست کشیده شده و خرک تار بر پوست کاسه تکیه رده است. قسمت نقاره در